Domácí pokus: voda z mikrovlnky zabíjí rostliny

07.07.2011 20:32

Richard Stossel

Před pěti lety byl v rámci výstavy o vědeckých pokusech na středních školách prezentován pokus, který prokazuje nebezpečnost mikrovlnného ohřevu nejen pro člověka, ale i pro rostliny a jinou organickou hmotu. Tento experiment doložil, že voda, která prošla zahřátím v mikrovlnné troubě a pak byla po ochlazení použita k zalévání rostlin, způsobuje jejich uvadání a v průběhu několika dnů pak rostliny hynou; v porovnání s tím byl stejný druh rostliny zaléván vodou, která prošla zahřátím v běžné troubě – tato rostlina normálně prospívala.

Mnoho dalších vědeckých studií, prováděných po celém světě, opakovaně prokázalo zhoubné účinky mikrovlnných trub na lidské zdraví. Ještě v nedávné minulosti byly kvůli své škodlivosti zakázány v Rusku (od roku 1976 do 1987). Dvacet let důkladného zkoumání ruských vědců bylo základem přesvědčení, že nebezpečí, pocházející z těchto zařízení převažují jejich přínosy v úspoře času u přípravy jídel. A přesvědčivý pokus na rostlinách jen dál potvrdil tato zjištění.

Při experimentu středoškoláků byla použita filtrovaná voda, rozdělená do dvou nádob. Voda v jedné z nich byla ohřáta až do bodu varu v mikrovlnné troubě, voda v druhé nádobě v běžné troubě. Po ochlazení pak byly vodou odděleně zalévány dvě stejné rostliny. Výsledky byly pozorovatelné už během devíti dnů. Už od třetího dne začalo být jasné, že rostlina zalévaná vodou po mikrovlnném ohřevu neprospívá tak dobře, jako její protějšek.

Devátý den už první rostlina prakticky nežila – její velikost se smrskla na pouhých několik centimetrů. Druhá rostlina v kontrastu s ní krásně rostla.

Fotografie z tohoto pokusu jsou k dispozici na této adrese:
https://www.eutimes.net/2011/03/experiment-microwaved-water-kills-plants/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+TheEuropeanUnionTimes+(The+European+Union+Times)


Mikrovlnným ohřevem masa vznikají karcinogeny (především d-Nitrosodienthanolamine). Mikrovlnné záření také způsobuje, že některé aminokyseliny v mléce nebo v potravinách se mění na karcinogeny. Dokonce i velmi krátké vystavování zmrzlé zeleniny mikrovlnnému záření před vlastním vařením mění její alkaloidy na karcinogenní látky, které vůbec nejsou vhodné ke konzumaci. Tyto tzv. volné radikály se tvoří v rostlinách a především v kořenové zelenině, vystavené mikrovlnám. Ničí se také vitamín C: u brokolice byla prokázána až 97% ztráta po vytažení z mikrovlnné trouby.

Vědecké studie už dříve odhalily, že mateřské mléko ohřáté v mikrovlnné troubě se mění – nejenže ztrácí svůj obsah vitamínů, ale také některé aminokyseliny se stávají biologicky neaktivními. Navíc se některé z nich stávají jedovaté jak pro nervový systém, tak i pro ledviny.
Mikrovlnné trouby neohřívají potraviny rovnoměrně. To znamená, že některé části bývají přehřívány (a to může měnit jejich molekulární strukturu na nebezpečné karcinogenní substance), zatímco jiné části zůstávají chladné a to jen dále zvyšuje riziko, že ohřáté potraviny budou závadné.

Nebezpečné bývá nejen jídlo připravené v mikrovlnné troubě, ale i samotné zařízení. V prvé řadě se jedná o magnetron, ve kterém je emitováno záření. Také všechny vodiče, s ním propojené jsou nebezpečím, protože vykazují vysokou úroveň elektromagnetického záření.

Při testech, které prováděli samotní výrobci, se zjistilo, že kolem každého zařízení jsou úniky a nezáleží na tom, jak drahý nebo vybavený je příslušný model. (Měřila se úroveň mikrovlnného záření ve vzdálenosti kolem 5 cm od obrysu.) Intenzita tohoto druhu záření ovšem klesá velmi rychle se vzdáleností – ve vzdálenosti kolem 50 cm již bývá 100x nižší – proto je potřeba se od trouby zdržovat co nejdále, když už ji musíte použít.


 Mikrovlny snadno prochází stěnami, takže pokud je trouba v jejich těsné blízkosti, všechno živé za zdí je pak nedobrovolně vystavováno vyšším úrovním záření.

A jak výše popsaný jednoduchý experiment jasně ukazuje, ohřívat si potraviny (dokonce i kdyby to mělo být pouhé přihřívání čaje) není zrovna nejlepší nápad. Kdyby mohly rostliny ozářené tímto způsobem promluvit, určitě by souhlasily. 

Zdroje:
https://www.eutimes.net/
https://www.powerwatch.org.uk/rf/microwaves.asp
Dr. Magda Havas, Trent University


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031929_microwaved_water_plants.html)

 

—————

Zpět