Mínění skupiny ovlivňuje osobní úsudek v prvních 3 dnech

22.06.2014 21:45

Jonathan Benson

Rozhodnutí, která každodenně provádíme, nemusí být jen naše vlastní - k takovému závěru došla studie publikovaná v magazínu The Psychological Science, jejíž zpracování zadala the Association for Psychological Science (APS). Běžnou lidskou vlastností totiž bývá přihlížet k tomu, co dělají nebo jak myslí ostatní lidé kolem nás. A ukázalo se, že přímý dopad, který mají jiní na naše osobní rozhodování, se přestává projevovat až po cca 72 hodinách od chvíle, kdy poprvé vyjádřili své názory.

Zkuste si představit třeba tuto situaci: kamarádi kolem vás se shodli na tom, že určitý účes už není moderní. Vám se sice líbil, ale protože lidé kolem vás už v něm nevidí jeho atraktivnost, začnete se také přiklánět k něčemu jinému. I když si možná neuvědomujete vliv vašich kamarádů na tuto věc, vaše preference ohledně stylů účesu, se v důsledku toho změní - třebaže to možná přetrvá jen několik málo dní.

Přišli na to vědci z čínské univerzity SCNU (The South China Normal University), když se zajímali o to, jak lidé posuzují atraktivnost tváří modelek. Vědecký tým pod vedením Rongjun Yua provedl mezi studenty univerzity experiment, při kterém je požádal, aby si prohlédli 280 fotografií mladých čínských žen a ty pak rozdělili do osmi skupin podle jejich atraktivnosti.

Poté, co proběhlo první kolo individuálního posuzování, byli studenti u každé fotografie seznámeni s hodnocením od ostatních. Pouze ve 25% případů se individuální hodnocení shodovalo s průměrem celé skupiny, což dokládá, jak vysoká bývá rozdílnost našeho individuálního posuzování krásy obličeje, když nás neovlivňuje nikdo další. Jinými slovy vyjádřeno: pokud lidé něco hodnotí izolovaně, jejich názory se mohou lišit velmi dramaticky.

Vaše myšlenky a jednání nejsou vaše vlastní: konformnost mívá velkou moc

Co se však stane, pokud jedinci vědí, jaký je názor většiny na konkrétní věc? Když vědci shromažďovali stejnou skupinu studentů a opakovali stejný experiment se stejnými fotografiemi po jednom dni, třech dnech, sedmi dnech a po třech měsících a studenti tedy už znali hodnocení od ostatních, jejich výsledky se postupně stále měnily.

APS ve své zprávě o tomto experimentu uvedla, že informace o tom, jak fotografie hodnotila celá skupina, měly dramatický vliv na individuální hodnocení jeden den a tři dny po původním experimentu. Studenti měli sklony hodnotit fotografie tváří ve shodě s průměrem skupiny, avšak po delší době se tyto tendence zase významně vytrácely.

„Naše zjištění dokládá, že pokud jsme vystavováni názorům jiných lidí, dochází ke změně našich osobních hodnocení. To ale nemívá dlouhé trvání. Podobně jako naše krátkodobá paměť dokáže udržet průměrně 7 položek nebo jako lék bývá účinný pouze po určitou dobu, také sociální působení má svůj omezený časový rámec,“ konstatuje v závěru studie její vedoucí Rongjun Yu.

Skutečnost, že vliv skupiny lidí mění mínění jedince nejméně po dobu tří dní, naznačuje, že se zde jedná o něco víc, než o pouhý povrchní fenomén. Vědci se domnívají, že síla skupiny nebo podle terminologie psychologů také „skupinové myšlení“, jsou hmatatelné a skutečné. Možná je to také důvod, proč nám už naši rodiče vždy radili, abychom si moudře vybírali své přátele - to, co vidíme a prožíváme u druhých pak mění i nás v tom, jak smýšlíme o světě.

Rongjun Yu ještě upozorňuje: „Tato studie je pozoruhodná také tím, že se obecně týká metodologie studií, využívajících opakovaného testování. Mezi takové studie patří třeba průzkumy veřejných mínění - názory lidí mívají přirozenou tendenci nebýt v průběhu času konzistentní.“


Použité zdroje:
https://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/personal-judgments-are-swayed-by-group-opinion-but-only-for-3-days.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140523145421.htm
https://psychcentral.com/news/2014/05/26/social-groups-influence-our-opinion-but-only-for-a-few-days/70399.html


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/045451_group_opinion_personal_judgement_peer_pressure.html)

—————

Zpět