Kompas při hledání cesty za zdravím

03.03.2011 20:09
 • Nejsi pánem nad lidmi ani nad přírodou.
 • Ve svém bližním hledej především kladné stránky.
 • Své síly využívej rozvážně (vyhýbej se alkoholu, kouření, přejídání, zbytečné askezi, nadměrnému sexu, snaze vyniknout).
 • Nebuď skoupý, oprosti se od závisti a nenávisti.
 • Jednou provždy zavrhni komplexy méněcennosti.
 • Stálý neklid a shon ničí nervy.
 • Pohodlnost škodí linii (je potřeba denně cvičit).
 • Zbavte se strachu před zítřkem. (Bůh nám nedá zahynout.)
 • Vyvarujte se unáhleného jednání.
 • Využívejte smysluplně volný čas.
 • Sebeovládání člověka osvobozuje (jen trpělivý člověk umí vždy zůstat sebou samým).
 • Pomoc druhým neoslabuje, ale rozmnožuje duševní i tělesné síly. (Nejeden slabý a churavějící člověk tělesně i duševně rozkvetl v pokorné službě svým bližním.)
 • Naučte se odpouštět a zapomínat na příkoří (odpuštění a dobrota srdce se projeví zlepšením tělesných funkcí a rozjasněným obličejem - omládnete).
 • Humor a veselá mysl jsou solí života (nejkrásnější modlitbou je radostná myšlenka a veselá, usměvavá tvář).
 • Mějte opravdovou, prožitou víru v Boha.

 

(Vybráno z knihy Josef Antonín Zentrich - TŘETÍ CESTA KE ZDRAVÍ ANEB EKOLOGIE DUŠE, Fontána 2002)

—————

Zpět