Seznam článků

04.03.2011 21:21

14 předpisů řádu vzájemných vztahů

(užitečných při řešení problémů současného života) Thich Nhat Hanh   Neuctívej žádnou doktrínu, teorii nebo ideologii ani se nezavazuj k jejich plnění. Všechny myšlenkové systémy jsou řízeny názory; nejsou absolutně pravdivé. Nemysli si, že tvé současné...

—————

04.03.2011 21:17

Cestovatelské desatero

Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je počátkem příjemné dovolené. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys...

—————

04.03.2011 21:12

Rukověť duchovního výcviku

ŠÁNTIDÉVA Existuje dvanáctero uplatnění uvědomění, která vedou k tomu, abychom se vyhnuli "prázdnému mrhání' (nebo zbytečnému úsilí). 1. Měli bychom si být z úcty k Dokonalému stále vědomi toho, k jakým výsledkům vede naše zachovávání nebo porušování pravidel, která...

—————

04.03.2011 21:08

Jak se osvobodit

Bo Lozoff Přestat s kouřením a alkoholem Přes 60 miliónů američanů (včetně vězněných) kouří cigarety. Kuřák, který denně spotřebuje krabičku cigaret, za ně utratí 60 dolarů za měsíc a 720 za rok. Vynásobte dvěma, když jsou v rodině dva kuřáci nebo vykouříte denně dvě...

—————

04.03.2011 20:58

Deset dobrodiní, která mnoho nestojí a jsou veliká v očích božích

1. Přívětivá tvář v jednotvárných pracích a povinnostech 2. Opatrná mlčení, pozorujeme-li chyby jiných. 3. Slovo uznání pro toho, kdo se namáhá. 4. Malá služba starým a chorým, kterou nečekali. 5. Radostný pohled pro své okolí. 6. Laskavá...

—————

04.03.2011 20:53

Desatero zásad pro boj s nemocí nebo jinými vážnými problémy

V každém neštěstí, které se nám přihodí, hledejme dar, který nás posune na cestě vývojem vpřed! Nikdy se neoddávejme sebelítosti, neboť to, co vypadá jako dnešní prohra, se může projevit jako zítřejší vítězství! Nikdy ze svých problémů neobviňujme druhé, protože k...

—————

04.03.2011 20:43

10 Milníků na cestě k aktivnímu mistrovství

Naslouchejte moudrosti svého těla. Jestliže se rozhodneme pro určitý typ chování, zeptejme se svého těla, jaký z toho má pocit. Jestliže odpoví signálem tělesného nebo emocionálního napětí, zbystřeme pozornost a zastavme se!   Žijme v přítomnosti, protože to...

—————

03.03.2011 20:09

Kompas při hledání cesty za zdravím

Nejsi pánem nad lidmi ani nad přírodou. Ve svém bližním hledej především kladné stránky. Své síly využívej rozvážně (vyhýbej se alkoholu, kouření, přejídání, zbytečné askezi, nadměrnému sexu, snaze vyniknout). Nebuď skoupý, oprosti se od závisti a nenávisti. ...

—————