Seznam článků

13.04.2013 13:40

Prodej pravdy

Anthony de Mello Nemohl jsem ani uvěřit svým očím, když jsem zahlédl obchod s nápisem: „Prodej pravdy“.   Prodavačka byla velmi zdvořilá. O jaký druh pravdy bych měl zájem - částečnou nebo celou?   Celou, samozřejmě. Nechci žádné klamy, žádné obrany ani žádné...

—————

04.03.2011 22:15

Muž, který ještě nenašel, co hledal

Robert Fughum Jeden buddhistický mravoučný příběh vypráví o mnichovi, který potkal muže, jenž celý život hledal krásu a pravdu. „Našel jste, co jste hledal?“ zeptal se ho mnich. „Ne,“ odpověděl ten muž. „Tak to je báječné,“ řekl mnich. „Co je na mém marném hledání...

—————

04.03.2011 22:13

Lidský dav a modlitba

Antoine de Saint Exupéry Lidský dav nenávidí obraz člověka, neboť dav je zmatený, směřuje do všech stran současně a brání tvůrčímu úsilí. Pravda, je špatné, když jeden člověk drtí stádo. Ale to největší zotročení je jinde: když stádo drtí člověka. Nedotkl jsem se...

—————

04.03.2011 22:09

Volání po životě

Svámí Krijamurti Sarasvatí Stáří je blud. Máme děti kolem 15 let, které jsou staré a jsou lidé, kterým je kolem 80, a přitom jsou svěží a čilí. Je potřeba vymýtit dosud přijímaný obraz starého člověka a nahradit jej něčím novým. Recept je prostý: pokračovat ve své práci...

—————

04.03.2011 22:07

Naděje jako překážka

Thich Nhat Hanh Naděje je důležitý stav, protože nám může pomoci snadněji překonat současné nesnáze. Když věříme, že zítra bude lépe, budeme snadněji snášet dnešní trampoty. To je však maximum, čím nám naděje může prospět - usnadňuje nám překonat některé překážky. Avšak...

—————

04.03.2011 21:59

Správný náhled na lásku a čas, na život a smrt

Sri Karunamayi Byl jednou král, který měl dvě manželky. Potom, co si jednou vyslechl inspirující duchovní řeč, rozhodl se vzdát všeho - celého svého království - a dát se na cestu za Bohem. Přišel ke svým manželkám a řekl: "chystám se odejít do lesa a proto chci rozdělit...

—————

04.03.2011 21:53

Krédo

JSI JEDINEČNÝ, ALE KRÁČÍŠ V DLOUHÉM ŘETĚZU PŘEDKŮ, OD NICHŽ JSI TÉMĚŘ VŠECHNO PŘEVZAL. JSI POVINEN JEJICH DAR UDRŽET A POKUD MOŽNO ZKRÁSNIT. JSI POVINEN SE TĚM MNOHA ZNÁMÝM I NEZNÁMÝM, ŽIVÝM I MRTVÝM, ODVDĚČIT ZA ZÁZRAK ŽITÍ. A TY VÍŠ JAK:...

—————

04.03.2011 21:49

Naslouchej

Když tě poprosím, abys mi naslouchal a ty mě začneš dobře radit, pak jsi neudělal to, o co jsem tě požádal. Když tě poprosím, abys mi naslouchal a ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit tak, jak se cítím, pak zraňuješ mé city. Když tě poprosím, abys mi...

—————

04.03.2011 21:46

Hodnota úsměvu

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, bez toho, že by ochuzoval toho, kdo ho dává. Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj je věčná. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Úsměv přináší...

—————

03.03.2011 20:23

Začni u sebe

Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie neznala žádné hranice, snil jsem, že změním svět. Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že se svět nezmění, a tak jsem svůj záměr trochu omezil a rozhodl se změnit jen svou zemi. Ale jak se zdálo, nedala se změnit ani ta....

—————