Deset dobrodiní, která mnoho nestojí a jsou veliká v očích božích

04.03.2011 20:58

  1. Přívětivá tvář v jednotvárných pracích a povinnostech

  2. Opatrná mlčení, pozorujeme-li chyby jiných.

  3. Slovo uznání pro toho, kdo se namáhá.

  4. Malá služba starým a chorým, kterou nečekali.

  5. Radostný pohled pro své okolí.

  6. Laskavá pozornost tomu, kdo trpí.

  7. Trpělivá odpověď nesympatickým a obtížným.

  8. Srdečný pohled malým a přehlíženým.

  9. Poctivé přiznání k vině.

  10. Laskavá nedoslýchavost při narážkách a urážkách.

—————

Zpět