Pět příznaků nezdravé mysli

22.06.2013 21:03

Mike Bundrant

Je smutné, že většina lidí potřebuje léčit svou vlastní mysl, aby mohli být šťastní, ale je to tak. Neléčená mysl nedokáže být šťastná. Skutečnost je dokonce taková, že neléčená mysl je cestou směřující k trápení.

A ještě smutnější je na tom to, že i neléčená mysl může být vysoce funkční. V tomto stavu můžete být ještě stále úspěšní v podnikání nebo v úřadování, stát se vlivným hráčem a přitom si přivodit své utrpení i s plnou kapsou peněz.

Nebo také dokážete snášet své krátkodobější utrpení i bez nějakého léčení a držet své tajemství uzamčené bezpečně mezi zdmi svého domu.

Tak či tak ale nedokážete uniknout skutečnosti, že ke štěstí je potřeba léčení vaší mysli. Níže následuje výčet pěti důležitých příznaků nezdravé mysli. Uvědomění si těchto příznaků je prvním krokem ke změně - je to však krok, ke kterému se 99% lidí bohužel nikdy neodhodlá.


Pět příznaků nezdravé mysli


1. Psychické nebo emoční trápení

Uvědomujete si psychický nepokoj, sebekritiku, myšlenky na únik, špatné návyky, úzkost, depresi, averzi a další podobné pocity. Vaše mysl i emoce jakoby fungovaly v režimu autopilota, tedy mimo vaši kontrolu. Podle úrovně vaší neurózy se vaše mysl může cítit jako stroj na psychické mučení, stvořený jen k tomu, aby způsoboval vaše utrpení.


2. Své trápení proděláváte pasivně

Sami sebe nerozeznáváte jako příčinu všeho utrpení. A pokud se vám to třeba i podaří, nemáte pak sílu s tím cokoliv dělat. Zůstáváte jen bezmocnou obětí.


3. Jste slepí k příčinám svého utrpení

Zdá se, že přičítáte své utrpení všemu možnému, avšak skutečná příčina, kterou jste nedokázali uvidět, by vás šokovala a rozhněvala, pokud by ji někdo jiný položil přímo před vás.

A ještě horší je, že jste možná přesvědčeni, že vaše strádání je způsobováno lidmi nebo okolnostmi, které by je nikdy nemohly způsobit. Možná viníte svého partnera, rodiče, nadřízeného, vaše děti nebo zvědavou sousedku. Možná ze všeho viníte „život“ nebo svůj nedostatek vzdělání nebo příležitostí. Třeba také obviňujete sami sebe, svou neschopnost nebo podřadnost. Nic z toho není schopno vám způsobovat ten druh utrpení, který uvnitř v sobě pociťujete, ale přesto to bývají obvyklé „příčiny“, které lidé v tomto stádiu odhalují.


4. Odmítáte řešení

I když se skutečná řešení sama nabízejí, odvracíte se od nich nebo se jimi necháte znepokojovat. Ostatním lidem kolem vás se to pak jeví, jako byste nehledali řešení na svá utrpení a jako by vás více uspokojovalo trpět než být šťastným.


5. Nedokážete prostě zastavit

Nedokážete si poradit sami se sebou. Uvědomujete si své trápení, ale nedokážete přestat dělat to, co děláte. Výsledkem jsou pocity úzkosti a deprese, beznaděje a bezmocnosti - a také věčné frustrace.


Klíče k léčení mysli

Je potřeba se poučit o tom, jak mysl a emoce fungují. Skvělým úvodem je podívat se na toto video: https://inlpcenter.com/aha-process-self-sabotage/. Nemluví se tu o mechanických vazbách nebo o chování, ale o skrytých sklonech vázat se na utrpení.

Je potřebné pochopit, proč má vaše mysl sklon k tomu, aby vás mučila. Když spatříte skryté důvody, proč se tolik vážete na své utrpení, jen pak můžete začít dělat opravdové pokroky.


Vaší zkázou je nedočkavost. Protože vás něco trápí, chcete hned najít kouzelnou hůlku, kterou se všeho hned zbavíte. Naneštěstí se na světě můžete setkat s velkým množstvím podvodných učitelů osobního rozvoje, kteří vám budou slibovat, že něco takového je snadné. Pokud takovým lidem uvěříte, připravujete si příchod zklamání nebo selhání. Až v určitém bodu, když jste už marně vyzkoušeli dostatečné množství kouzelných hůlek, se buď odpovědně rozhodnete ke změně nebo to vzdáte a smíříte se s dalším životem v utrpení.

Když to vše podtrhnete a sečtete, mělo by vám vyjít, že neléčená mysl je přitahována k utrpení. Láká vás to. Nevědomky děláte taková rozhodnutí, která vám přináší do života stále další a další trápení. Podvědomě hledáte cesty, které udržují vaše trápení při životě - především kvůli tomu, že vám to připadá vhodné nebo vás to nějak zvláštně uspokojuje. Pokud si to uvědomíte, dostane vás to do nové a jedinečné pozice, kdy můžete začít pracovat na svém uzdravení.


Vztahuje se uvedených pět příznaků nějak i na vás?

Pokud je tomu tak, tak si prosím uvědomte, že budete sami potřebovat nějaké léčení. Každé takové léčení dělá svět lepším a dává vám možnost prožívat trvalé štěstí. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak skryté sklony přetrvávají v neléčené mysli a způsobují vám pak vaše sebezrady, podívejte se na video https://inlpcenter.com/aha-process-self-sabotage/(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/040287_mental_health_signs_healing.html)

—————

Zpět