Politici jen předstírají zájem o „nebezpečnost“ konopí, ale mlčí o lécích proti bolesti, které zabíjí tisíce nemocných

23.08.2015 20:26

Jonathan Benson

Běžné, volně prodejné léky ze skupiny NSAID - nesteroidních a protizánětlivých přípravků (např. Ibuprofen, Advil, Motrin IB) byly v jedné z nových mezinárodních studií širokého rozsahu shledány jako rizikové s ohledem na vyvolávání infarktu, mrtvice nebo kardiovaskulárních onemocnění

Vědci zjistili, že lidé, kteří pravidelně užívají Ibuprofen nebo Aspirin, vykazují až o 33% vyšší rizika vzniku kardiovaskulárních příhod ve srovnání s lidmi, kteří takové léky neužívají. Na základě těchto nových zjištění jsou podle vědců léky z této skupiny stejně nebezpečné, jako byl v nedávné době Vioxx - stažený z trhu v roce 2004, neboť se u něj prokázaly tisíce případů způsobeného úmrtí.

Studie, zmiňovaná výše, byla publikována v časopise The Lancet, a v jejím rámci byly na univerzitě v Oxfordu analyzovány výsledky z celkem 639 průzkumů, používajících metody náhodného výběru kdy bylo vyhodnocováno více než 300 000 pacientů. Mezi sledovanými případy bylo i podávání léků ze skupiny NSAID v nemocnicích při léčbě srdečních chorob a chorob trávicího traktu.

Vědci se tentokrát zaměřili na vyhodnocení dlouhodobých účinků léků ze skupiny NSAID a vyšlo najevo, že nejvyšší zdravotní rizika nastávají u pacientů s chronickými bolestmi, užívajících léky ve vysokých dávkách a po dlouhou dobu. Jako příklad jsou uváděni pacienti, kteří užívají denně diclofenac v množství nad 150 mg nebo ibuprofen nad 2 400 mg a celková doba je několik měsíců.

Závěry studie byly agenturou Reuters shrnuty takto: „Dlouhodobé užívání léků proti bolesti ve vyšších dávkách je s ohledem na možnost vzniku infarktu podobně nebezpečné, jako užívání léku Vioxx, který musel být ze stejných důvodů stažen z trhu.“

 

Konopí: skutečně bezpečný a účinný prostředek proti bolestem, který předčí jedovaté léky

Možná si vybavíte, že skandál kolem léku Vioxx došel k hořkému konci až po úmrtí zhruba 30 000 pacientů, kteří zemřeli na infarkt nebo jiné náhlé potíže, způsobované jeho užíváním. Jeho výrobce - společnost Merck přitom aktivně intrikovala s vládní agenturou pro schvalování potravin a léků (FDA), aby se jí dařilo ututlávat celé roky informace o jeho extrémních nebezpečích. Až když se stalo zcela zjevným, že Vioxx je smrtelným a šarlatánským přípravkem, Merck jen neochotně stahoval tento lék z prodeje.

I když je ale nyní zcela zřejmé, že Ibuprofen je stejně nebezpečný, přesto jsme dosud ještě neslyšeli žádného z politiků volat po jeho zákazu „v zájmu zdraví našich dětí“, jak volávají třeba v případě konopí. Pokrytectví v tomto ohledu je až do očí bijící, obzvláště kdy se stále více jeví jako evidentní, že přírodní substance z konopí patří k účinným prostředkům proti bolesti, aniž by vykazovaly nějaké vážnější vedlejší účinky.

„Byl jsem ohromen, jak efektivním a bezpečným lékem může být marihuana v případě mnoha chronických problémů, jež se lékařům nedaří zvládat - k nejvážnějším můžeme počítat třeba fibromyalgii nebo poranění míchy,“ prohlásil Dr. Doug Smith kanadský specialista na rehabilitaci. Ten již patří mezi stále se rozrůstající počet lékařů, dávajících přednost předepisování léčebného konopí před léky na bolest.

„Marihuana je velmi bezpečnou volbou při zvládání bolesti; nikdy dosud nebylo zaznamenáno žádné úmrtí, související s jejím užíváním,“ dodává Dr. Smith v článku, publikovaném v magazínu the Leaf Science.

Mezitím ale pokračující předepisování opiátů proti bolesti zabíjí více lidí, než kdy dříve - je to více než společné počty zemřelých na předávkování heroinu a kokainu!. Žijeme v paradoxní době: cokoliv, co je „legální“ pro léčbu bolesti vás může zabít, avšak „nelegální“ rostliny nebo byliny, jež jsou naprosto bezpečné, i nadále patří mezi zakázané v mnoha státech USA i ve světě.

„Konopí pro medicínské účely přitom neužívá nijak vysoký počet lidí,“ dodává Dr. Arnold Schoichet - ředitel kanadského Centra pro léčebné konopí. V Kanadě dosud obdrželo svolení k léčebnému užívání konopí jen něco více než 2 000 pacientů. „Tito nemocní mají z této léčby natolik významný prospěch, že by si tento přístup zasloužil stát se prioritním.“


Použité zdroje:
https://www.greenmedinfo.com/blog/ibuprofen-kills-more-pain-so-what-alternatives
https://www.reuters.com/article/2013/05/29/us-painkillers-risks-idUSBRE94S1FV20130529
https://www.leafscience.com/2014/03/28/doctors-longer-afraid-prescribe-cannabis/
https://www.businessinsider.com/painkillers-kill-more-americans-than-heroin-and-cocaine-2012-9 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/049914_medicinal_cannabis_ibuprofen_pharmaceutical_painkillers.html)

—————

Zpět