Milióny rodičů nechtěně ubližují svým dětem špatným dávkováním léků

11.11.2016 20:15

J. D. Heyes

Rodiče by nikdy vědomě neudělali nic, co by mohlo ublížit jejich dětem. Jedna z nových studií ale odhalila, že překvapivě vysoké procento maminek a tatínků svým dětem podává nesprávné dávky léků.

Deník the Today na svých webových stránkách
www.today.com v rubrice o zdraví uvádí, že podle této studie až 80% rodičů podává svým dětem léky v nesprávném dávkování. Nejčastější chybou bývá podávání tekutých léků bez odměřování.

Do studie bylo zahrnuto 2 110 rodičů a z nich většina udělala nejméně jednu chybu v odměřování léčebné dávky. Zaznamenávány přitom byly pouze případy, kdy byli u podávání léků přítomni autoři studie.

„Byli jsme sami překvapeni, jak mnoho rodičů dělalo chyby,“ řekla Dr. Shonna Yin, jedna z hlavních autorek studie, působící na na the New York University School of Medicine. A k tomu ještě dodala, že lze očekávat, že rodiče dělají ještě více chyb doma, kde nemohou být monitorováni.

Vědci se zajímali také o to, zda se v jednotlivých případech jednalo o zjevné chyby rodičů nebo o nejasnosti v popisu dávkování u léků či nevhodné dávkovací pomůcky jako jsou stříkačky nebo odměrné kalíšky. Tato studie byla publikována online v časopise the Pediatrics a byla hrazena daňovými poplatníky Národním institutem pro zdraví.

Nejvíce chyb (68%) bylo zaznamenáno při podávání nadměrného množství léku. V případech, kdy se místo odměrného kalíšku používala dávkovací stříkačka, docházelo k chybám méně často.

Každoročně musí navštívit pohotovost až 10% nemocných dětí

V rámci studie bylo na každém rodiči požadováno, aby odměřil 9 dávek běžně užívaného antibiotika amoxicilin. Pod dohledem odborného pracovníka si měli přečíst instrukce k podávání a připravit dávky 2,5 ml, 5 ml a 7,5 ml. Použít k tomu měli stříkačky s dělením po 2 ml, 5 ml a odměřovací kalíšek, který bývá nejčastěji v balení léku.

V souhrnu udělalo 83% rodičů v devíti připravovaných dávkách nejméně jednu chybu v dávkování. Chyby byly průměrně o 20% méně nebo více než bylo uváděno v instrukcích.

Zhruba 20% rodičů ale udělalo vážné chyby, kdy jejich dávky byly nejméně dvojnásobné.

Podle zjištění vědců bývá největší úskalí skryto ve velikosti odměřovacích kalíšků. Při jejich používání docházelo k podávání větších dávek, neboť vždy měly až dvojnásobnou kapacitu než je doporučovaná dávka léku.

Jak velký je tedy tento problém? Dá se konstatovat, že rodiče vážně ohrožují své děti a že se tak děje pravidelně?

Problém narůstá

Studie na základě statistik z časového rozmezí 2002-2012 došla ke zjištění, že u dětí do 6 let dochází každých 8 minut mimo nemocnice k chybě dávkování tekutého léku. V průměru se to stává u 63 300 dětí za rok. A z tohoto počtu pak zhruba 6 300 dětí (tj. 10%) musí z důvodu chyby v dávkování navštívit lékařskou pohotovost.

Takže je to opravdu problém.

„Už mnoho let jsme se toho obávali, a toto zjištění nelítostně odhaluje, jak bývají rodiče omylní,“ konstatoval Dr. Carlos Lerner, hlavní pediatr z dětské nemocnice v Los Angeles. „Každý rok zaznamenáváme na lékařských pohotovostech desítky tisíc dětí, které byly neúmyslně předávkovány léky.“

Dr. Elizabeth Powell, která se specializuje na dětskou lékařskou pohotovost v dětské nemocnici v Chicagu, označila výsledky této nové studie za „velmi dramatické.“ A dodala, že tato studie zachytila chyby podávání v reálném čase u běžně používaného léku, jenž bývá často nasazován např. na ušní infekce nebo na zápaly plic.

Autoři studie navrhují, aby tekuté léky byly pro dávkování přednostně vybavovány stříkačkami.


Zdroje:
https://www.today.com/health/majority-parents-give-their-children-wrong-dose-medicine-t102716
https://science.naturalnews.com/dosing_errors_and_children.html 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/055375_medication_errors_children_poisoning.html)

—————

Zpět