Cestovatelské desatero

04.03.2011 21:17
  1. Nebudeš očekávat věci přesně tak jako doma, protože jsi je opustil ve snaze najít něco jiného.
  2. Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezstarostná mysl je počátkem příjemné dovolené.
  3. Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle.
  4. Dbej toho, abys vzal na dovolenou jen polovinu šatstva, které považuješ za nezbytné a dvakrát tolik peněz.
  5. Vždycky musíš vědět, kde máš svůj pas, protože člověk bez pasu je člověk bez vlasti.
  6. Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s kořeny.
  7. Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není žádné potěšení - jen málo věcí je tak fatálních, aby to stálo za to.
  8. Jsi-li v Římě, buď připraven se chovat víceméně jako Říman.
  9. Neposuzuj zemi podle jednoho jejího příslušníka, který Ti způsobil nesnáze.
  10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo prokazuje svému hostiteli úctu a respekt, bude odměněn.


(Převzato z materiálu nejmenované britské cestovní kanceláře.)

—————

Zpět