Vědecké recenze nefungují: nové objevy bývají odmítány kvůli samolibosti „expertů“ nebo obhajování ekonomického status quo

08.08.2018 11:08

Lance D Johnson

Současné prostředí ve vědě i s jeho zažitým recenzováním nepřijímá nové objevy, inovace či neshody nijak ochotně. Proč by měli konvenční vědci, stavějící na tradičním myšlení, vítat nové objevy od lidí zvenčí, jež by navíc mohly narušit současnou společnost z pohledu ekonomie, potravin, medicíny nebo zemědělství? Proč by měli ti, kteří investovali mnoho let do své práce, odměňovat inovace protivníků, jež by mohly změnit staré metody na překonané nebo dokonce prokázat, že současné vědecké názory jsou ošidné? Nové vědecké objevy totiž mohou významně ohrožovat průmysl nebo investice. Inovativní objevy jsou nebezpečím pro uznávaná dogmata nebo ekonomické modely v oborech, jako jsou potravinářství, zemědělské produkce, imunizace nebo léčba rakoviny.

A tak byl systém vědeckých recenzí znehodnocen arogantními vědci, kteří dělají všechno možné jen pro to, aby chránili své vlastní zájmy. Systém recenzí je znehodnocován jejich egem, zneužívajícím vychytralou taktiku, aby cenzurovali a potlačovali nové vědecké objevy. Je mnoho poctivých vědců, kteří se přesvědčili, že jejich opoziční názory nemohou projít bránou pro oficiální vědeckou komunitu.

Trefně to vystihuje Dr. David Kaplan, když o tom říká: „Recenze jsou známé tím, že vyvolávají předpojatost, nekompetence, zvýšení výdajů, neúčinnost a korupci. Velmi mnoho publikací již zdokumentovalo nedostatečnosti celého tohoto systému.“

Australský fyzik Brian Martin odhaluje ve svém článku Strategies for Dissenting Scientists tuto problematiku takto: „Některé inovace bývají vědou vítané - to když zapadají do zavedených struktur a neohrožují něčí zájmy. Avšak vedle takovýchto běžných inovací má věda mnoho podobného se systémy založenými na dogmatech. Odpůrci zde nejsou vítaní. Naopak bývají ignorováni, odmítáni a občas i napadáni.“

Gary Novak je nezávislý vědec, který také musel čelit cenzurování v podobě odborné recenze: „Taková recenze může mít i podobu cenzurování, které znamená nadvládu nad svobodnou myslí. Cenzurování neočišťuje, ale korumpuje. Prostřednictvím recenzování se k nám dostává mnoho plané vědy a nesmyslů.“

Poté, co vědci obdrží vyznamenání a finanční zajištění, vytrácí se jejich motivace pro další zkoumání a inovace. Mají pocit, že musí ochraňovat své výsledky a střežit své poznatky. Akademické tituly a prestiž, které pochází z vědecké činnosti, bývají prostředkem korupce lidského charakteru, nadýmání ega a vnáší do myslí vědců falešné pocity neomylnosti. Proces recenzování je pro uznávané vědce příležitostí, aby mohli cenzurovat nové vědecké objevy. Je snadno korumpovatelný. Nové teorie nebývají vítané, pokud by mohly ohrožovat nebo dále zužitkovat „usedlou vědu“.

Proces recenzování bývá strážen hlídači, kteří jsou v zajetí svého ega a zásluh. Tito experti bývají předpojatí, nikomu se nezodpovídají a nedovolují jakoukoliv odchylku od normy. V podstatě pouze stráží to, co mají a zneužívají proces recenzování ve svůj prospěch. Tím, že jsou připoutáni k tomuto procesu, mívají více sklonů k cenzurování nových objevů. Myšlenky, které bývají přijímány v procesu recenzování a následně i publikovány, bývají ale populistické a obhajují všeobecná dogmata.

Dr. Marc Girard, který je matematikem a fyzikem a působí v redakční radě magazínu The Medicine Veritas, o tom píše toto: „Příčina tohoto neštěstí je víc než zřejmá: moc peněz. V současných akademických institucích se výzkum mnohem více podřizuje možnostem, jak obdržet finanční granty. Shromažďování a utrácení peněz tak nabývá vrchu nad vědeckou představivostí a kreativitou.“

Lehce tak můžeme dojít k vědeckým inovacím, které nemohou být nikdy plně realizovány a přijímány kvůli cenzurování:

  • Výzkum a vývoj čistých vakcín s eliminací hliníku a rtuti.

  • Lepší obměna sklízených plodin a jejich různorodost, která by přinášela výživnější půdu i potraviny (namísto přetrvávajících monokultur a neustále rostoucí spotřebě pesticidů)

  • Eliminace toxinů a podpora zdravé výživy, které by přinášely zdravější potomstvo

  • Účinná regenerace a optimalizace imunitního systému, které by účinně napomáhaly k léčbě rakoviny (namísto abychom neustále chybovali tím, že oslabujeme imunitní systém chemoterapií, ozařováním nebo hormonální terapií)


 

Použité zdroje:

https://www.naturalnews.com/053913_science_fraud_journals_peer-reviewed.html
https://www.wakingtimes.com/2018/02/19/scientific-peer-review-sham/
https://worldmercuryproject.org/
https://www.naturalnews.com/2017-12-01-breast-cancer-patients-dont-trust-their-doctors-according-to-new-study.html
https://www.naturalnews.com/2017-12-11-u-s-now-leads-the-industrialized-world-in-infant-mortality-due-to-toxic-vaccinations.html


 

(Přeloženo z www.naturalnews.com/2018-03-13-peer-review-science-fail-discoveries-suppressed-pride-experts.html)


 


 

 

—————

Zpět