Chemikálie z ropy, které jsou součástí čistících prostředků, parfémů nebo pesticidů, dnes způsobují stejné znečištění vzduchu, jako motorová vozidla.

30.09.2018 21:34

Edsel Cook

Je těžké si představit, že věci jako jsou čistící prostředky pro domácnost, barvy nebo parfémy způsobují stejně velké znečištění ovzduší, jako osobní a nákladní auta. Avšak nová studie, provedená pod záštitou NOAA (the National Oceanic and Atmospheric Administration) a s přispěním mnoha sponzorů doložila, že takové ropné produkty způsobují v obydlených oblastech téměř polovinu znečištění atmosféry.

Podle této studie, lidé spotřebovávají ke své přepravě patnáctinásobně více paliva, než ropných produktů v pleťových vodách, barvách nebo pesticidech. A přitom tyto produkty se podílí na vzduchovém znečištění srovnatelně jako dopravní sektor.

Chemické produkty vytváří dvakrát tolik sekundárních organických aerosolů (SOA), než benzínem poháněná auta nebo naftou poháněné kamióny. SOA je tvořeno jemnými částečkami, tvořícími nejčastější znečištění v městech.

„Stejnou měrou jako se doprava stává čistší, se další zdroje znečištění jeví jako víc a víc významné“, vysvětlil hlavní autor studie, Brian McDonald. „Většina věcí, které doma používáme v našem každodenním životě, má vliv na vzduchové znečištění“.

Monitorování nebere v úvahu úniky sloučenin VOC z ropných chemikálií

Výše zmíněná studie se zaměřila na těkavé organické sloučeniny VOC (volatile organic compounds), tvořící jednu z podskupin těchto látek. Jsou známé svými negativními dopady na lidské zdraví.

V minulosti většina VOC pocházela z emisí vozidel a čerpacích pump. Avšak v průběhu let výrobci aut postupně zdokonalili své motory, zvýšila se kvalita paliv, v autech přibyly nové systémy pro snižování emisí.

Proto se také výzkumný tým vedený Brianem McDonaldem rozhodl zkoumat zdroje vzdušného znečištění novým pohledem. Vědci nejprve podrobně prostudovali statistiky chemického průmyslu a regulačních institucí a teprve pak začali v Los Angeles provádět měření kvality ovzduší venku i v budovách.

Výsledkem pak bylo zjištění, že zařízení provozovaná jednotlivci nebo průmyslem v USA produkují až trojnásobně více VOC, než bylo odhadováno agenturou pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA). A navíc se ukázalo, že znečištění způsobované dopravou bylo nadhodnocené.

Jessica Gilman - specialistka na výzkum atmosféry a členka výzkumného týmu vyslovila jako první hypotézu, že emise z chemických látek mají na kvalitu ovzduší velký vliv kvůli účelu svého používání.

„Zatímco benzín bývá uchováván ve vzduchotěsných nádržích a je spolu s ostatními přísadami spalován za účelem získání energie, ostatní těkavé látky z běžných rozpouštědel a výrobků pro tělesnou hygienu jsou určeny doslova k tomu, aby se vypařovaly“, upozorňuje Jessica Gilman.

„Používáte parfémy nebo vonící prostředky, abyste si vy sami i vaše okolí užili vybranou vůni. S benzínem byste to ale nedělali.“

Látky, které představují největší rizika pro znečištění ovzduší

V roce 2017 bylo znečištění vzduchu označeno jako jedno z pěti největších ohrožení života na Zemi (publikováno v magazínu The Lancet). Znečištění způsobované některými konkrétními látkami bylo dokonce prohlášeno za vůbec nejzávažnější.

Vědci se proto zaměřili na stanovení podílu látek VOC na celkovém znečištění. Měření jim ukázala, že znečištění pocházející od spotřebních produktů hraje větší roli, než emise automobilů.

Faktem je, že emise VOC z těkavých chemických produktů tvoří významnou část ovzduší v Los Angeles. A nejhorší je to, že velmi vysoké koncentrace těchto látek se nyní nalézají uvnitř budov.

„Koncentrace v budovách bývají často i 10-krát vyšší než venku“, varuje další spoluautor studie, Allen Goldstein z univerzity v Berkeley.

Podle jeho názoru by tyto vysoké hladiny znečištění vzduchu v budovách mohly vysvětlovat, jak mohou produkty určené pro spotřebu v budovách významně ovlivňovat i znečištění vzduchu ve městech.

Příznivým dopadem této studie bylo navíc to, že ukázala, jak účinné se ukázaly být regulační opatření zaměřené na automobilové emise. Joost de Gouw - další z autorů studie věří, že regulační instituce nyní začnou pracovat se stejným úsilím i na omezování dalších zdrojů vzduchového znečištění - především těch, které patří do skupiny látek VOC.Použité zdroje:
https://www.naturalnews.com/2018-03-05-sudden-and-rapid-increases-in-pollution-found-to-be-damaging-to-the-heart.html
https://science.news/2018-03-17-petroleum-based-chemicals-in-consumer-products-now-a-primary-source-of-urban-air-pollution.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180215141840.htm
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5395871/House-products-big-air-pollution-threat-vehicles.html


 


 

(Přeloženo z www.naturalnews.com/2018-03-18-petroleum-based-chemicals-in-cleaning-products-perfumes-pesticides-now-cause-air-pollution.html)

 

—————

Zpět