Hodnota úsměvu

04.03.2011 21:46


Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá, bez toho, že by ochuzoval toho, kdo ho dává.

Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj je věčná.

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Úsměv přináší v domě štěstí, ve starostech je oporou, je citlivým znakem přátelství.

V únavě přináší odpočinek, ve znechucení vrací odvahu, ve smutku je potěchou a pro každou bolest je přirozeným lékem.

Je dobré, že ho není možno koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má hodnotu od chvíle, kdy se dává.

A kdybys někoho potkal a neměl pro tebe úsměv, i když na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem ty, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho nemá pro druhé.

—————

Zpět