Naslouchej

04.03.2011 21:49

Když tě poprosím, abys mi naslouchal
a ty mě začneš dobře radit,
pak jsi neudělal to, o co jsem tě požádal.


Když tě poprosím, abys mi naslouchal
a ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit
tak, jak se cítím,
pak zraňuješ mé city.


Když tě poprosím, abys mi naslouchal
a ty si myslíš, že musíš udělat něco, abys dal do
pořádku mé problémy,
pak mě zklameš, ať už to zní jakkoli podivně.


Snad proto někteří lidé žádají o pomoc modlitbou.
Protože Bůh je němý a nedává dobré rady a
nesnaží se dávat věci do pořádku.
Jen naslouchá a nechává mě, abych se staral
Sám o sebe.


Takže prosím, jen mi naslouchej,
Jestliže mi chceš něco říci, buď trpělivý.
Pak ti slibuji, že budu naslouchat i já tobě.

(Anonym)


(Vybráno z knížky Kay Pollack - ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ, Onyx 1998)

—————

Zpět