Začni u sebe

03.03.2011 20:23

Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie neznala žádné hranice, snil jsem, že změním svět.


Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že se svět nezmění, a tak jsem svůj záměr trochu omezil a rozhodl se změnit jen svou zemi.

Ale jak se zdálo, nedala se změnit ani ta.

Když jsem dospěl ke sklonku svého života, podnikl jsem poslední zoufalý pokus a rozhodl se změnit alespoň svou rodinu, své nejbližší, ale ani to se mi bohužel nepodařilo.

A teprve nyní jsem si na smrtelném loži uvědomil, že kdybych nejdřív změnil sám sebe, šel bych příkladem své rodině, která by se také změnila.

Díky pomoci a povzbuzení své rodiny bych dokázal zlepšit svou zemi a - kdoví? - možná bych dokázal změnit i celý svět.

(Anonym - nápis vyrytý na hrobce
jednoho biskupa z 11.stol
v kryptě Westminsterského opatství)(Vybráno z knihy J.Canfield a M.V.Hansen - SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI, vyd.Columbus 1996)

—————

Zpět