Volání po životě

04.03.2011 22:09

Svámí Krijamurti Sarasvatí

Stáří je blud. Máme děti kolem 15 let, které jsou staré a jsou lidé, kterým je kolem 80, a přitom jsou svěží a čilí. Je potřeba vymýtit dosud přijímaný obraz starého člověka a nahradit jej něčím novým.

Recept je prostý: pokračovat ve své práci nezbavovat se odpovědnosti. V upanišádách se můžeme dočíst, že si lze přát žít do 100 let a přitom plnit své povinnosti. Pokud se tedy rozhodneme opravdu „pečovat“ o staré lidi kolem nás, musíme je převést zpět do aktivního života a chovat se k nim jako k sobě rovným. Žádné domy pro odpočinek, kde je veškerou činností pouhé vzájemné sledování a hovory! Přemístěme je do stimulujícího prostředí, kde se mohou kreativně vmísit mezi lidi všech věkových skupin. Postarejme se jim o práci, která vyhovuje jejich temperamentu, zkušenostem a schopnostem. Nechme je naplnit jejich tradiční úlohu rádce, znalce a průvodce. Vraťme jim jejich sebedůvěru a respekt tím, že jim umožníme pokračovat v roli užitečných a nepostradatelných zubů na kole lidského života.

Když se to podaří, shledáme, že oni nejsou staří - nejsou toho schopni! Budou hrát svou roli ve společnosti stejně dobře jako ostatní. A to je opravdová výzva! Kdo je slabý, může selhat – a pak o něj bude postaráno, ale nemůžeme už dále vytvářet společnost, která k lidským bytostem přistupuje jako by šlo o velkochov slepic. „Pečovat“ zde není míněno jako hýčkat a chovat lidi jako ve vatičce, dokud jim nezměkne jejich mozek. Pečovat znamená také respektovat člověka jako lidskou bytost i navzdory menším nedostatkům, vyvolaným stárnoucím tělem. Jedna stará paní ve věku 80 let může být slabá a potřebovat péči v domě pro seniory. Ale další stejně stará paní bude plná energie, udrží si své mentální schopnosti a neztratí chuť dál kráčet džunglí života. Vysoký věk je tesklivý jen pro ty, jejichž život byl prázdný. Musíme otevřít oči, pohlédnout na naše seniory a pátrat po jejich tajemstvích z minulosti a dbát o jejich budoucí štěstí. Pojďme naplnit jejich životy nikoliv soucitnou pomocí a ochranou, ale tím, že jim dáme svou důvěru, něco pro ně uděláme a pozveme je zpět do světa, ve kterém žijeme.


(Přeloženo z www.yogamag.net/archives/1979/knov79/callli.shtml)

—————

Zpět