O rychlosti

04.03.2011 22:31

Milan Kunc

I v Čechách se stalo, co jinde: s masovým nástupem computerů, nekonečného počtu TV kanálů, mobilních telefonů a internetu se svět nečekaně změnil.

Nejdůležitější veličinou se stala RYCHLOST, a lidé už nemají na nic čas. Proto taky ten chorobný kult mládí, které je díky médiím a reklamě symbolem dynamiky a rychlosti...

Minulost představovala až donedávna závazek, důležité pouto, naši kotvu. Dnešní společnost ji často považuje za přítěž. Rychlost jako první hodnota nám byla vnucena modernou a Spojenými státy, které neměly vlastní minulost, a proto ji tam přistěhovalci nahradili rychlostí. Chtěli pádit rychle dopředu, aby plochu, kterou sebrali indiánům, zalidnili.

V Evropě je všechno jinak, tady je krajina zalidněná. Evropané jsou unavení svou minulostí, kterou musí neustále tahat s sebou, a díky tomu jsou nepružní. Teď jsme trochu ve střetu - uvidíme, co se z něho vyklube.

...Podívejte se třeba na média v Čechách - máte pocit, že lidé už nechtějí nic vědět, jenom se bavit. Konzum a tolik bulváru v televizi nebo v novinách jsou znakem rezignace.

...Já bych řekl, že na začátku 21 století jsme se dostali do nového středověku: žijeme v diktatuře mediálně-ekonomické, která má stejnou moc, jako ve středověku měla katolická církev...


(Převzato z rozhovoru s Milanem Kuncem v týdeníku Respekt 2005/21)

—————

Zpět