Film "THE SECRET" je ve skutečnosti temná záležitost

04.03.2011 22:39

Bo Lozoff

V několika posledních měsících, když jsem pořádal mnoho přednášek na různých místech USA, se na mě obracelo mnoho lidí se vzrušením v hlase: "Bo, viděl jsi už film The Secret? Bude se ti určitě moc líbit! Ten změní celý svět! Měl bys o něm lidi informovat!"

Tak jsem tedy zhlédl ten film a k tomu i talk-show Oprah Winfrey (V USA v současnosti jedna z nejpopulárnějších - pozn.překl.), kde představovala své "učitele". Myslím, že všichni potřebujeme hluboce popřemýšlet nad poselstvími, která nám v současnosti z různých stran podsouvají jako životní moudrost. Instituce jako např. centra a hnutí New Age, New Thought, Christian prosperity, které propagují např. Joela Osteen, Oprah Winfrey a podobní, se ve skutečnosti propadají do hlubin pseudo-spirituality. V podstatě tu však neběží jen o sebestřednost, ale především o zištnost a materialismus.

Film The Secret (dále jen TS) pokládám já osobně za dětinské přehánění podružného energetického principu - nazývaného "Zákon přitažlivosti", který jednoduše znamená totéž, co nám říkávaly už naše babičky: "Když budeš mít negativní myšlenky, i tvůj život bude negativní. Udržuj ve své mysli pozitivní stav a získáš více pozitivního i ve svém životě." To je přece známá základní teze - kdo by se odvážil ji popírat? Je to prostě pravda, pochopili jste? Buďte pozitivní!

Ale dát tomu rámec v podobě TS, předkládat to jako "nejvyšší energii celého vesmíru", natočit film plný nejistot, kde se učenci a kněží po staletí zoufale snaží skrýt toto "tajemství" pro příští generace, zatímco jsou pronásledováni vojsky a najatými vrahy, tvrdit, že každý významný muž nebo žena počínaje Ježíšem až po Edisona znali toto typické "Tajemství" a nyní s ním máme být konečně seznámeni - jen to prosím ne! Jde tu přece o podružnou součást života; vůbec nic hlubokého v tom není. Při zápolení o superpohár by oba finálové týmy měly "myslet pozitivně" a vizualizovat si své vítězství, ale jen jeden z nich je schopen zvítězit, protože být pozitivním ještě neznamená všechno!

Nejen způsob, jakým myslíme, ovlivňuje naše životy - spolu s ním na nás působí další faktory, jako je naše minulá karma, zděděné a dosažené silné a slabé stránky, vlivy naší rodiny nebo společnosti, politici naší doby, naše vůle tvrdě pracovat na sobě a určitě i boží záměr.

Možná jsem staromódní, ale vždy jsem byl přesvědčený, že Bůh je tou největší silou v celém vesmíru a že to nejlepší pro náš život je nám k dispozici zdarma. Myslím si, že se od nás očekává, že zasvětíme své životy nejvyššímu dobru, že Bůh nám dá Mír, jaký nemůže poskytnout ani to největší bohatství světa. O tom se ale nemluví v TS. Tento film se stejně jako množství dnešní pop-spirituality stal vodítkem k sebestřednosti, takže se velmi přibližuje jednomu z náboženství... k satanismu. Nesnažím se být sarkastický. To je skutečnost.

Jsem si vědom, že slovo "Satanismus" vyvolává představy o týrání dětí a obětování zvířat, ale skutečný satanův chrám se nikdy nehlásil k takovým věcem. Ve skutečnosti dvě z "11 satanických pravidel pro pozemský život" zní takto:

  • Neubližuj malým dětem
  • Nezabíjej zvířata - jedině když jsi napaden nebo pokud jsou zdrojem tvé potravy, lze učinit výjimku

Odložte proto své představy o satanismu, které vám podsouvají masmédia. Ten největší rozdíl, který lze odhalit mezi satanismem a jinými náboženstvími je prostý: klasická náboženství kladou Boha na první místo, zatímco satanismus dává na první místo vlastní Já. Velká náboženství sdílí společné téma nesobeckosti. Satanismus v sobě skrývá sobeckost. Nejvyšší víry nám říkají, že jsme zde abychom milovali své bližní a sloužili Božímu výtvoru. Satanismus říká, že jsme zde, abychom potěšili sebe a to ostatní stvořené je tu proto, aby sloužilo nám - přesně to je zdůrazňováno v TS. Všichni z vás, kteří už jste sledovali tento film a obdivujete takové dílo, vezměte prosím vážně toto porovnání. Jinak se nevědomě odkláníte směrem k satanismu.

"The Secret" a Satanismus

Anton LaVey, zakladatel satanova chrámu (the Church of Satan), napsal: satanismus je jediné náboženství, které povzbuzuje a zdokonaluje individuální priority. Jelikož je to hlavně náboženství vlastního Já, dává nám víru, že individualita a její osobní potřeby jsou na prvním místě.

Podívejme se nyní na dialog ze show Oprah, který proběhl mezi Lisou Nichols - "učitelkou" z TS a mezi jedním člověkem z publika:

Nichols: "Takže vy sloužíte někomu jinému, že ano?"
Člověk z publika: "Ano, je to tak."
Nichols: "Učiňte tedy tento rok 2007 takovým, abyste ukázal, že je tu nyní všechno jen pro VÁS! (bouřlivý aplaus) A teď prosím opakujte po mně: Dnes jsem se rozhodl, že si dopřeji ten vůbec nejlepší život!!
Člověk z publika: (opakuje to, následuje nadšení a aplaus)

Upřímně řečeno, tato scénka by mohla být posuzována přímo jako satanická iniciace. Následující teze (tučné černé písmo) jsou principy z the Church of Satan a k nim jsou doplněny poučky z TS:

Satanisté neuctívají žádné živé božstvo.
TS to ujasňuje tím, že zákon přitažlivosti (nikoliv Bůh) je nejmocnější silou vesmíru - to je amorální a rádoby "vědecké". Jeden muž, účinkující ve filmu říká, že chce mít hodně žen - každý týden tři nebo čtyři a je uváděn návod, jak je získat - a on v tom uspěje. Když se rozhodne, že chce mít jen jeden trvalý vztah, změní své myšlení a opět se mu dostane toho, co chce. Nejde tu o žádná ušlechtilá nebo významná přání - jen o to, co chce. Objekty uctívání předváděnými v TS jsou pouze osobní úspěchy: velké domy, hodně peněz, sláva, pyšná radost. Není tu žádný vyšší Bůh k uctívání, žádná bohabojnost v podobě služby strádajícím, nešťastným, nemocným. Jen oslava úspěchů. A to je i lákadlo satanismu.

Hlavní důraz je kladen na moc a autoritu individuality... pomíjí se božské.
Jeden z takzvaných "metafyziků" z TS, Joe Vitale nám říká: "Vesmír je něco jako váš katalog. Stačí, když si v něm cokoliv vyhlédnete (vyšší plat, výrobek, osobu nebo zážitek) a pak už na to jen neustále myslíte a vizualizujete si. Vystřihujte si obrázky auta, domu nebo čehokoliv jiného a vyvěste je na svou "virtuální nástěnku"; provádějte rituály s ujišťováním, že to určitě dostanete.
Satanisté dělají mnoho takových rituálů. Nazývají to rituální magií. Nedělejte prosím nic takového!

Satanisté věří, že "žádný spasitel neexistuje"- každý je sám sobě spasitelem, plně zodpovědným za nasměrování svého života.
Jen proto aby nás ujistil, že k našim novým technologiím nepotřebujeme Boha, se v TS objevuje N.D.Walsch (autor Rozhovorů s Bohem), aby nám sdělil, že nikde pro nás není něco takového, jako Boží vůle - jste naprosto pod vlivem všeho, co sami chcete dělat. A to je přesně totéž, co říká i Anton LaVey! Žádný Bůh k odevzdávání se, pro lásku, žádný Bůh, který by nás vedl nebo ponižoval.

A další "učitelka" Esther Hicks nám říká, že si tvoříme celou svou vlastní realitu sami. To přesahuje dokonce i náhled Antona LaVey. Můžeme snad říkat, že naši mladí muži a ženy, umírající v Íráku, a s nimi i všechny další oběti této bláznivé války, si sami přivolali svou smrt svými negativními myšlenkami? A podobně jako oni i další hladové děti v Indii a milióny umírajících na AIDS v Africe? Pro život není potřeba nic složitějšího, pouze "žádat, věřit a přijímat"? Jak se jen můžete odvážit k takové aroganci, paní Hicksová?

Už dost, Bo! Co je podstatné?

Avšak film The Secret se nevynořil ze žádného vakua. Je to vlastně jen poslední potomek pop-spirituality, směřující k novému materialistickému, sebestřednému náboženství, velmi podobného Satanismu. Vypadá to, že takové náboženství je hlásáno v mnoha chrámech, duchovních centrech a domácnostech. Je to náboženství "na prvním místě Já", nárokování ("zasloužím si jen všechno dobré v životě a nemusím se kvůli tomu namáhat"). Odvrací nás od našeho zaujetí pro ostatní a obráceně; je to náboženství, kde skromnost a obětování jsou nahlíženy jako nezdravé a domýšlivost je brána za nepostradatelnou.

Nejvíc však toto nové náboženství oslavuje "prosperitu a hojnost", když jsou až nestoudně užívána slova jako mír a radost, ale pod nimi se skrývá přání ZBOHATNOUT. Je skutečností, že dokonce i vděčnost a odpouštění se tu vysvětlují pouze jako strategie, jak si přitáhnout ještě větší úspěch do svého života.
Je to však jen na vás. Lituji, ale takto by náboženství nemělo vypadat.

A vůbec se tu nedají nalézt nějaké další zodpovědné pohnutky. V době, kdy je svět ve válce kvůli ropě, čistý vzduch a voda se stávají mizejícími vzpomínkami a Nepohodlná Pravda (the Inconvenient Truth) předkládaná od Ala Gora nás naléhavě žádá brát vážně ohrožení, ve kterém se ocitla naše planeta, nám toto nové náboženství neříká ani slovo o tom, že máme žít prostěji a chtít méně konzumního bohatství. Dělá přesně opačnou věc - vybízí nás k myšlenkám, jak se stát bohatými. Toto sobecké náboženství nás odděluje od jakéhokoliv pocitu odpovědnosti za ekologii a uchování života na Zemi. Nic z toho nemá být náš problém, je to jen "nedostatek uvědomění." Tito "učitelé" ve skutečnosti sdělují tónem vědeckých autorit, že "vesmír má nekonečné zdroje pro každého, aby dostal, nač pomyslí!"

Dejme tomu, že vesmír má neomezené zdroje, ale Země zcela jistě NIKOLIV. Mnoho druhů rostlin a živočichů už je vymřelých, deštné pralesy nenávratně zničené, ledovce se rozpouštějí - to všechno jen kvůli našemu neúprosnému vyčerpávání zdrojů. Takové jednání je více než nezralé; je zvráceně nezodpovědné lákat lidi, aby chtěli více blahobytu a bohatství, když je potřeba vyzývat k objevování štěstí cestou udržitelnosti a jednoduchosti.

Jack Canfield - jeden z hlavních "učitelů" filmu TS nám ukazuje fotografie svého domu za 4,5 mil.dolarů, své milované ženy a za své exotické dovolené. To má být náš vzor? Bohatý chlápek, který se chlubí svým životem? Kolik ropy je potřeba k udržování chodu jeho sídla? Kolik malých dětí muselo pracovat nelegálně po celém světě jako otroci, aby vyrobili všechny věci, které se v jeho domácnosti spotřebují? Kolik služebných a zahradníků pečuje o jeho majetek? Jak jen jim může něco říkat o tom, že se mohou také stát boháči? Všechno je to jen velmi smutné...

Největší zármutek z tohoto nového náboženství mně ale nezpůsobuje to, že se podobá satanismu, ale že nás okrádá o velikost našeho duchovního dobrodružství. Pokud má být život jako katalog plný našich přání, kde pak máme najít vyšší uvědomění? Kde je svatost? Kde je "temná noc duše" a naše transformace, která s ní souvisí? Což není žádná opravdová duchovní cesta? Že bychom měli k dispozici jen nezřízené nakupování hloupého vlastnictví, o kterém si myslíme, že nás učiní šťastnými?

Jak tedy vhodně použít "zákona přitažlivosti" v každodenním životě? Předně se modlete za to, abyste byli méně sobečtí, milovali své bližní, byli pokorní, mysleli na Boha celý den, udrželi si pevnou víru v základní životní dobro.
Kladivo můžeme použít jednak k postavení domu, také však abychom někoho ubili k smrti. Právě takovým kladivem je i "zákon přitažlivosti". Nechtějte jej prosím použít, abyste ubili Boha v této podivné době, kdy se mají nepatrná egoistická přání stát vaším novým náboženstvím. Toto není vůbec žádné tajemství. Je to naopak klasická cesta do pekel.

Bo

Zdrojem všeho štěstí je laskavě pečovat o jiné
více než o sebe.
Zdrojem všeho utrpení je pečovat o sebe
více než o jiné.
(Buddhistické spisy)


(Přeloženo z www.humankindness.org/spring07.html)

—————

Zpět