Naše myšlenky, naše zdraví

05.03.2011 20:37

Michelle Longo O'Donnell

Za dobu 38 let, kdy pracuji jako zprostředkovatelka zdravotní péče, je mi stále více jasné, že existuje spojení mezi myšlenkami, vztahy a očekáváními, které nesou mí pacienti ve svém vědomí a mezi pokrokem, který jsme schopni učinit při uzdravování. Kde se například vyskytují myšlenky hrůzy nebo hněvu, trpkosti, zvyk kritizovat chyby a nedostatky druhých, tam je obecně udělán jen malý pokrok. Ti, kteří si ve své představě udržují obraz své choroby (založený na tom, co o ní slyšeli nebo četli), pak nemohou opustit tuto představu a nedokáží spustit proces uzdravení. Začalo mi být jasné, že pokusy o uzdravení za situace, kdy máme hrůzu z nemoci jsou něco jako dostat se do Houstonu podle mapy Los Angeles!
Potřebujeme se dívat směrem, kterým chceme jít. Potřebujeme rozumět nesmírnému vlivu , který mají naše myšlenky na život, který žijeme.
Poznala jsem, že jen malou roli hraje to, jak se nemoc jmenuje, její další možná prognóza, či zda nemocný přišel do nemocnice po svých nebo byl dovezen. Vše ostatní ustupuje do pozadí před očekáváními, která se vztahují k jejich stavu - není tak významné, co nemocný chce kolem svého uzdravení, jako spíše to, v co věří.
Proč se zabýváme myšlenkami, které působí proti našemu uzdravení? Jak je můžeme vytěsnit? Při experimentech, které byly prováděny na klinice holistického (tj celostního) léčení v San Antoniu od roku 1976, mnoho pacientů dosáhlo vyléčení jen jednoduchým dodržováním programu, který jim byl nastíněn. Pacienti v kontrolní skupině si zablokovali své léčení díky svým negativním myšlenkám a emocím. Proto tedy já a jiní poskytovatelé zdravotní péče, se kterými spolupracuji, věnujeme hodně času odkrývání myšlenek a očekávání, které jsou vztažené k nemocem.
Pojďme si představit, že naše tělo je jako město na kopci. Naše mysl je pak jako zeď, která obklopuje město. Naše duše neboli skutečné já, které sídlí v našem vědomí, je strážcem u brány. My rozhodujeme, které myšlenky vpustíme přes bránu. Nemusíme přijmout každou myšlenku, která přichází. Nedovolili bychom lupiči, zloději nebo vrahovi vstoupit do našeho domu jen tak. Ale dovolujeme to myšlenkám v našem městě a tyto myšlenky jsou přitom stejně destruktivní.
Předpokládejme, že jedeme po hlavní cestě a někdo vjede na naši cestu těsně před nás. První, co nás napadne, bývá zpravidla pocit hněvu na neopatrného řidiče. Když v sobě držíme tento hněv, následují fyziologické reakce. Za prvé, leknutí a hněv posílají zprávu našim adrenalinovým žlázám, které uvolní adrenalin. Ten způsobí stažení krevních cév. To následně způsobí snížení dodávky kyslíku, kterým jsou zásobovány buňky. Jakmile mají buňky nedostatek kyslíku, předčasně umírají a to ještě zhoršuje dopad nemoci. (Takové vysvětlení je velkým zjednodušením komplexního fyziologického procesu, který nastává při stresu, ale popisuje princip konečného efektu)
A nyní konstatujme: přijdeme do práce a prožíváme stresující střety, které přichází během dne. Pak přijdeme domů a několik hodin sledujeme lidi, kteří si ubližují nebo se zabíjí v naší TV. Po celý den jsme bez rozlišování dovolovali negativním zkušenostem a myšlenkám vstoupit do brány našeho města. Takové myšlenky systematicky ničily naše buňky, bránily ve fungování spoustě orgánům a na konci dne byla naše Životní energie skoro vyčerpána. Opakujte tento přístup den za dnem - pak se můžete jen stěží divit, že se ohlásí příznaky choroby.
Potřebujeme se zabývat každou myšlenkou a rozhodovat se, zda má takovou cenu, aby byla vpuštěna do našeho města? Bude pro nás požehnaná nebo nás poškodí? Tak jako každá akce má svůj následek, tak i každá myšlenka má svůj následek. Nemoc nepřichází jen tak. Poznala jsem, že když nemoci přijdou a mají svůj fyzický původ, tak skutečná příčina bývá "za scénou" - v neviditelném světě mysli.
Na první pohled se možná zdá únavné naučit se naslouchat myšlenkám, které vchází do našeho vědomí. Ale s vytrvalostí a zkušeností si vyvineme zdravý návyk jak pracovat s myšlenkami a správnou schopnost jak na ně reagovat. Zdokonalíme se. Ucítíme, že máme život více pod kontrolou, než jsme měli kdy předtím, a díky tomu jsme šťastnější i zdravější.

 

Michele Longo O'Donnell je registrovaná zdrav.sestra, duchovní a poradce.Působí na Holistic Health Care Clinic in San Antonio, Texas, kde kombinuje duchovní a emoční způsoby léčby s klasickou léčbou u pacientů s degenerativními chorobami. Vyléčila již tisíce pacientů, mnoho z nich mělo choroby jako rakovinu prsu, roztroušenou sklerózu, astma nebo rakovinu plic. Je autorkou knihy "Book Of Monkeys And Dragons, Freedom from the Tyranny of Disease, © 2000. Více informací najdete na www.ofmonkeysanddragons.com.

 

(Přeloženo z www.yogachicago.com/sep01/thoughts.shtml)

—————

Zpět