Propojení mysli a těla: naše myšlenky nás mohou uzdravovat (část 2)

05.03.2011 21:29

Cathy Sherman

"Nová biologie" vyvrací mnoho zastaralých názorů, které v nás přetrvávají z pohledu psychologie, fyziologie a spirituality. Jak dokládá níže uváděný citát, nadvláda ducha nad hmotou byla obhajována už zastánci Kabbaly z 18.století, byť se na ni pohlíželo jako na fantazii, a v "moderní době" se stala dokonce negativně posuzovanou. Od chvíle, kdy byla popsána struktura DNA, dostavilo se tzv. genetické paradigma, jež začíná ovlivňovat každou fázi našich životů. Když začal být velký počet nemocí přisuzován genům, zděděným od našich rodičů, vznikla nám tak nová záminka pro naše úzkosti.

"Základní příčinou nemocí je neštěstí, a proto tím největším uzdravovatelem je radost." (Rabbi Nachman, konec 18.stol.)

Byly doby, kdy mnoho lékařů docházelo k přesvědčení, že nemoci jejich pacientů začínají v jejich hlavě. Pacientům to ale nebylo milé, protože takto se přenášela odpovědnost za zdraví na jejich vlastní bedra. Mnozí si mysleli, že jejich lékař jim něco takového řekl jen proto, že není schopen najít zdroj jejich potíží. Nyní však znovu nadešel čas, kdy věda dělá pokroky ve studiu mozku a dostává se tak k důkazům, že naše myšlenky skutečně ovlivňují chemické procesy v mozku a tím následně i naše tělesné i duševní zdraví.

Naučili jsme se, že negativní emoce jako je strach a stres nejenže zvyšují naši náchylnost k nemoci, ale mohou nemoc skutečně i vyvolat. Ale platí to i obráceně - stejné biochemické mechanismy, které působí proti nám, mohou být využity i k našemu prospěchu.

Ukázalo se, že placebo efekt je schopen pomoci k vyléčení nezanedbatelného procenta pacientů, jejichž víra ve vyléčení byla dostačující k tomu, aby odvrátila jejich nemoc. Tento efekt působí díky síle sugesce; jsou popsány případy, kdy pacienti uvěřili, že jim byl vyoperován zhoubný nádor (i když se tak nestalo) a jejich rakovina zmizela; nebo jim byly podány cukrové prášky, které je vyléčily.

Nová biologie tyto jevy posouvá ještě dále. Není to už jen síla sugesce, ale aktuální myšlenky a slova zvolená člověkem, která mění chemii v mozku. V lidském těle je více než 50 biliónů buněk, které komunikují pomocí neurochemických a vibračních signálů. V této oblasti, nově nazývané epigenetika, udělal velký kus práce Bruce H. Lipton, PhD

Slovo epigenetika doslova znamená "nad geny", tzn. že mysl řídí geny. Dr. Lipton říká, že naše mysl má schopnost přepisovat naše geny. Přirovnává buňku k počítačovému čipu - pro oba je důležitá informace. Oba mohou přijímat informaci různými cestami a vyvolat příslušnou reakci.

Epigenetika mění naše paradigma řízení. Fyzikové věří ve vesmír založený na hmotě. Nová biologie je založena na ideji, že vesmír je ovládán energií.

Přestože programování buněk má počátek v dětství nebo před narozením, mohou být přeprogramovány, aby se chovaly jinak. Přenos informace, která má ovlivnit buňku, je určující pro její programování. Buňka se stává zhoubnou, protože dostala nějakým způsobem instrukci, aby to udělala. Když si toto uvědomíme a změníme své názory a tak změníme naše zprávy vysílané našim buňkám, můžeme se sami léčit, říká Dr. Lipton.

Když přestaneme pokládat geny za příčinu rakoviny, lidé nebudou mít tolik negativních starostí a myšlenek, které je trápí, protože jejich rodiče nebo příbuzní měli takovou nemoc. To už jen samo o sobě může eliminovat velké množství onemocnění rakovinou.

To však ještě není úplná moc, kterou se projevuje nová biologie. Hlavní chemické složky, které hrají důležitou roli v chemii mozku, jsou dopamin, serotonin, norepineprin a endorfiny. Každá z nich působí na jinou oblast. Mnoho rekreačních běžců zná účinek endorfinů neboli běžecký trans. Zprávy posílané do mozku mu sdělují, aby produkoval více nebo méně určitých chemikálií, podle toho, co v daném okamžiku tělo potřebuje.

Tyto zprávy mohou být zesilovány tělesnými procesy, které sdělují naší mysli, co je potřeba nebo mentálními procesy, ze kterých pochází naše myšlenky

Tento koncept, kdy je myšlenka označována za původce, někteří lidé těžko chápou. Uvažujme o několika případech:

* Víme, jak snadno je možné manipulovat s našimi emocemi a z nich vyplývajícími chemickými změnami s pomocí vizuálních prostředků, jakými jsou televize a film.

* Už jen čtení napínavého románu vyvolá změní v chemii našeho mozku.

* Všimněte si, jak se trenér snaží rozpumpovat adrenalin u svých fotbalistů, než nastoupí k utkání.

Pokud jsme podrobeni mnoha negativním stimulům, pravděpodobně podlehneme nemoci způsobované stresem. Jestliže je mysl vystresovaná, pak hladina buněk, zajišťující imunitní ochranu, se snižuje. Opačně to platí rovněž: jestliže je náš emoční stav uvolněný, narůstají počty ochranných buněk. Když tedy člověk praktikuje meditaci, pozitivní myšlení a další metody k dosažení relaxované mysli, jeho imunita proti nemoci se zlepšuje.

Přechod do zklidněné a uvolněné nálady může tedy nastolit rovnováhu chemických poměrů a zajistit pro buňky zdravější fyzické prostředí.

Tyto pozitivní mentální techniky pomáhají změnit úroveň důvěry - v prvé řadě už tím, že mění chemické poměry. Vytrvalé opakování stejných slov může vytvořit nové chemické vazby. Jakmile tyto vzniknou, objeví se nové myšlenkové návyky. Ke zvětšení síly vůle tak například člověk potřebuje změnit své prohlášení z "Nikdy nezhubnu" na "Mohu zhubnout".

V psychoterapii se po roce 1960 zrodila nová metoda nazvaná "kognitivně-behaviorální terapie (KBT)", která vychází z předpokladu, že myšlenky mohou změnit chování a přepsat paměť buněk. Terapeut s použitím této metody svého klienta učí novým racionálním a sebehodnotícím dovednostem.Tento typ posuzování může dát poměrně rychle výsledky, je však nezbytné, aby byl klient schopen artikulovat své myšlenky a pocity a měl vůli je měnit.

Bylo provedena srovnávání s pomocí mapování mozkové aktivity mezi pacienty užívající antidepresiva a pacienty zařazené do léčby KBT. U druhé skupiny se objevily změny v těch částech mozku, které souvisí s poznáváním, pamětí a plánováním.

Užívání léků naopak vykázalo změny v částech mozku, spojenými se základními funkcemi: dýcháním a řízením životních funkcí. Ukazuje se tedy, že podobně prociťované změny v chování a náladách mohou být způsobovány různými mechanismy - terapií s použitím léků nebo i bez nich.

Je velkou výhodou, že nyní máme takovou informaci, kterou věda dříve neznala. I přesto však byly už dříve vyučovány techniky meditace a vizualizace ke zlepšení léčby. Meditace - vědomé ovládání mysli a nasměrování myšlenek, se ukázala být efektivní u mnoha nemocí. Avraham Greenbaum ve své knize The Wings of the Sun píše:

"Mnoho studií ukázalo, že pravidelná meditace může snížit vysoký krevní tlak, který se podílí u velké části infarktů a mrtvic a také snižuje nezvykle vysoké hladiny cholesterolu v krvi... Další studie dokládají, že pravidelná meditace může trvale zvýšit výskyt některých hormonů imunitního systému v krvi a snížit hladiny stresových hormonů, které mají vztah k mnoha nemocem. O meditaci je také známo, že pomáhá při migrénách, různých bolestech zad, zažívacích problémech, artritidě, diabetu a potížích štítné žlázy."

Při použití vizualizace si pacient má živě představovat výsledky, kterých si přeje dosáhnout - například jak jeho bílé krvinky pohlcují útočící bakterie nebo viry. Lze věřit tomu, že imaginace skutečně ovlivňuje fyziologické procesy, mezi které patří třeba tvorba slin, svalové napětí, dýchání, rychlost tepu, změna krevního tlaku, aktivita trávicího ústrojí, hladina cukru v krvi nebo vznik puchýřů z popálení.

Na začátku citovaný Rabbi Nachman zdůrazňoval: "Myšlenka může přinést velice mnoho... Když se na ni intenzivně soustředíš, může uplatnit nesmírný vliv. Každá schopnost mysli, ať vědomé nebo nevědomé, až do samého nitra, musí být vnímána bez rušení. Aby toho bylo možné dosáhnout, koncentrovaná mysl musí jasně vyjadřovat každý detail výsledku, který si přeješ."

Avraham Greenbaum dokonce popsal, jak člověk musí oslovovat části svého těla, aby vyvolal změny: "Je jisté, že pro určité typy fyzických podmínek lze léčení podporovat s pomocí zvuků nebo vibrací různých druhů. Zvuky, zpěv, modlitby a hudba mají svůj podíl v mnoha uzdravovacích tradicích. Zvukové vlny mohou mít i přímý účinek na některé tělesné funkce."

Lidské tělo je podivuhodná věc, ale nyní už víme, že mysl je ještě více neuvěřitelná! To, co věděli už mystikové před dvěma sty lety, víme nyní prokazatelně: mysl má schopnosti působit jako duševní, mentální a fyzická léčba. Změna myšlenkových návyků nebývá vždy snadná - ve skutečnosti může být mučivě obtížná. Když je ale člověk schopný a rozhodnutý pracovat na svém zdraví, metody jsou mu blízko po ruce, jsou zdarma a nemají žádné ošklivé vedlejší účinky. Zlepšete své myšlení - zlepšíte tím i své zdraví!


Zdroje:

www.azamra.org/wings.shtml

www.brucelipton.com

https://counsellingresource.com

www.trans4mind.com

www.infinityinst.com

www.longleaf.net/ggrow


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/z023954.html)

—————

Zpět