Sledování televize způsobuje u malých dětí agresivní chování

05.03.2011 22:29

Ethan Huff

 

Studie, publikovaná v listopadu 2009 v časopise the Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, došla ke zjištění, že tříleté děti, které sledují televizi nebo bývají vystaveny jejímu sledování jinými členy rodiny, vykazují významně výraznější sklony k agresivnímu chování, než děti, které televizi nesledují.

Součástí tohoto projektu, zpracovávaného na univerzitě v Princetonu pod označením „The Fragile Families and Child Wellbeing Study" byla studie zaměřená na televizi jako spouštěč dětské agresivity, která často vede k pozdějším problémům v jejich životě. K takovým patří delikvence dospívajících, projevy násilí a kriminální sklony chování. Bylo zjištěno, že televizní vysílání a reprodukovaná hudba jsou činitelé, kterým bývají děti do tří let (tzn. v nejcitlivějším věku) nejčastěji vystavovány.

Výzkumníci se zaměřili na rodiče dětí narozených mezi lety 1998 až 2000 a zjišťovali, jak často jsou jejich děti vystavovány televizi a brali navíc v úvahu u další rizikové faktory, jako je neuspořádané prostředí, deprese a stresy rodičů. Vyhodnocování trvalo 36 měsíců a výsledkem bylo zjištění, že i bez ohledu na ostatní vlivy hraje televize velmi významnou roli ve vyvolávání agrese u malých dětí.

Navzdory doporučením, která vydává Americká akademie pediatrů, podle nichž by děti do dvou let neměly být vystavovány žádnému obrazovkovému médiu, mnozí rodiče stejně umožňují svým dětem sledovat televizi i v tak raném věku. Kolem 65% matek, které se účastnily zmiňované studie připouštělo, že jejich tříleté děti sledují televizi déle než dvě hodiny denně. Čas, který denně tráví tyto děti před zapnutou televizí se ukázal v mnoha případech být dokonce i delší než 7 hodin!!!

Odborníci jsou přesvědčeni, že pravděpodobný nárůst agresivity mezi dětmi vystavovanými televizi má spojitost s nedostatkem skutečného rodičovského přístupu, který se vyskytuje v rodinách, sledujících příliš často televizi. Domácnosti, které mívají neustále zapnutý televizor nemívají zpravidla žádná omezení pro návyk dětí ji bez přestání sledovat a to způsobuje, že malé děti sledují i nevhodné pořady. V tomto druhu domácností pak bývá velmi omezená komunikace mezi členy rodiny a také se např. nepříznivě mění pravidelné stravovací návyky.

Rodiče, kteří jsou závislí na televizi, se zpravidla nezajímají dostatečně o své děti a mívají sklony k zanedbávání přiměřené ukázněnosti dětí, které pak způsobuje jejich negativní chování. Děti takovýchto rodičů pak mívají tendence vyhýbat se četbě nebo pobytu venku a jejich vývoj je mnohem méně pozitivní než u dětí, jejichž rodiče s nimi tráví více času a omezují jejich vystavování televizním pořadům.


 


Zdroje:
https://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/short/163/11/1037?rss=1
https://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091102171413.htm
https://www.reuters.com/article/idUSTRE5A209D20091103 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/028096_television_aggressive_behavior.html)

 

—————

Zpět