Rakovinotvorný pesticid na jahodách znovu pod drobnohledem

14.07.2011 21:30

Tracey Brieger

Pochybné a přitom tak lahodné – tolik milované jahody mají i svou temnou stránku. Nedávno schválený pesticid methyl jodid byl nyní označen za „jednu z nejtoxičtějších chemikálií na zemi. Dr. John Froines, profesor na katedře životního prostředí na univerzitě UCLA a předseda nezávislého vědeckého výboru, který má za úkol zrevidovat použití MJ, tvrdí toto: „Právě zde máme velkou příležitost oznámit Americké vládní agentuře pro životní prostředí (The U.S. Environmental Protection Agency – EPA), že methyl jodid (MJ) nemá na našich polích žádné místo.“

O MJ už víme, že způsobuje rakovinu, potraty v pozdějších stadiích těhotenství a kontaminuje spodní vody. Je natolik efektivní ve vyvolávání rakoviny, že jej vědci používají v laboratořích k umělé tvorbě rakovinných buněk. Při manipulací s ním jsou používány výjimečně přísné bezpečnostní předpisy, používá se účinné odsávání, rukavice a další speciální vybavení, které má zajistit, aby neunikal do okolního prostředí.

Avšak i navzdory jasným důkazům o jeho extrémní toxicitě byl MJ legalizován jako pesticid k použití v množství až 45 kg na jeden akr (tj. 4046 m2) a používá se v zemědělství po celých USA. Při aplikaci se ale MJ rychle mění na plyn, který se snadno zvedá z polí na dělníky, kteří provádí aplikaci, zamořuje domy a vystavuje všechno živé velkému zdravotnímu riziku.


 

Tlaky korporací trumfují dominují nad vědou

Jednou z největších agrochemických společností a výrobcem MJ je The Arysta LifeScience. Byl to právě její nátlak, který donutil vědce na národní úrovni k tomu, že EPA v roce 2007 schválila tento pesticid k užívání. Stalo se tak v posledních dnech, kdy vládla Bushova administrativa a nezabránily tomu ani hlasy 54 vědců – převážně členů Národní akademie věd (the National Academy of Sciences), mezi nimiž bylo i 6 laureátů na Nobelovu cenu za chemii.

Ve svém dopise, adresovaném APA, tito vědci vyjádřili svůj úžas nad skutečností, že EPA je schopna „legalizovat použití jedné z nejtoxičtějších chemikálií, používané ve výrobě, také pro aplikaci ve volném prostředí.“ Naléhali na EPA, aby nedávala souhlas, protože MJ představuje velmi vysoká rizika pro lidské zdraví i životní prostředí.

Celá řada států Unie, mezi které patří i Kalifornie – kde se vyprodukuje až 88% všech jahod v USA – si nechaly provést dodatečné vědecké posouzení pesticidů, než přistoupily k jejich lokálnímu používání. Přestože nezávislý posudek došel k závěru, že tento pesticid nelze bezpečně používat, byl nakonec MJ schválen v prosinci 2010. Stalo se tak v období vrcholící krize administrativy Arnolda Schwarzeneggera.

Koncentrace, které v Kalifornii schválili jako „bezpečné“ pro dělníky, jsou přitom až 120x vyšší než ty, které navrhují vědci, aby nedocházelo k potratům a 56x vyšší než ty, které jsou považovány za rizikové pro vznik rakoviny štítné žlázy.

Dr. Theodore Slotkin, člen nezávislého vědeckého výboru a profesor farmakologie a biologie rakoviny na The Duke University, napsal: „Můj osobní názor je takový, že toto rozhodnutí bude mít za následek závažné újmy na zdraví občanů Kalifornie a bude mít dopady především na naše děti.“


 

Jahody je přitom možné pěstovat bezpečně i bez jedovatých pesticidů

Jahody se pěstují po celém světě a není přitom nezbytné spoléhat na velmi riskantní pesticidy. Nechemické alternativy jsou ekonomicky schůdné a používají se při organické produkci. Jedním z dobrých příkladů je např. společnost Swanton Berry Farms, která už od roku 1983 organicky pěstuje jahody na centrálním pobřeží Kalifornie. V průběhu doby se jí podařilo spojit s mnoha dalšími farmáři a založit tak úspěšný jahodový byznys. Mezi jejich alternativy, omezující nasazování pesticidů, patří používání odolných kultivarů, pěstební metody jako je změna osázení, ochranné plodiny nebo fyzikální metody, jako je parní ohřev půdy.


 

Přidejte se k protestům, aby EPA zakázala metyl jodid

Už 53 000 obyvatel Kalifornie se vyslovilo proti schválení MJ. Díky sílícímu odporu veřejného mínění v Kalifornii se EPA rozhodla zahájit národní veřejnou diskusi o jeho dalším nasazování.


Další informace:
https://action.panna.org/p/dia/action/public/?action_KEY=6270
https://www.panna.org/methyl-iodide
https://pesticidereform.org/section.php?id=72 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/032173_strawberries_pesticides.html)

 

—————

Zpět