Rychlé občerstvení - proč byste se mu měli za každou cenu vyhýbat

03.03.2011 21:02

Richard Stacel

 

Většina lidí si dnes už je obvykle vědoma, že fast food (dále FF) není zrovna nejzdravější nebo nejlepší jídlo. Přesto se takto stravuje mnoho lidí i několikrát do týdne. Obvykle pro to mívají několik málo důvodů - často rozhoduje rychlá dostupnost, nízká cena a obvykle i dobrá chuť.

I faktor ceny je zajisté pochopitelným zdůvodněním, pokud navíc přihlédneme k současnému stavu světové ekonomiky a k potřebě běžného člověka snižovat své výdaje. Ale ani to nemůže být dostatečným důvodem k tomu, aby lidé do sebe pumpovali tuny toxických chemikálií a „mrtvé“ stravy.

V posledních letech varuje před FF mnoho knih a dokumentů, které se převážně soustřeďují na jeho vysoký obsah tuků a soli. Ovšem jen málo z nich pravdivě odhaluje reálná nebezpečí konzumace FF a nevysvětlují, proč se vůbec nehodí ke konzumaci.

Tento článek by měl čtenáři být vodítkem k tomu, aby opravdu začal chápat, proč FF není jen „méně zdravá“ strava, ale že se tu setkáváme s něčím tak hrozným, tak odporným a děsivým, že každý udělá lépe, když raději zrovna nebude jíst, než aby si koupil FF. Kdyby lidé znali skutečnosti o tom, co vlastně dávají svému tělu, když se zastavují u okénka a podávají tam svou objednávku, určitě by velká většina něco takového udělala jen zřídka nebo už nikdy.

Určitě každý, kdo se chce vyhýbat nemocem a dosáhnout vyšší úroveň zdraví a vnitřní čistoty, by si měl uvědomit potřebu omezit nebo se úplně vyhnout konzumaci tohoto druhu jídel (které si ani nezaslouží být za jídlo označovány).

Co vlastně FF obsahují a proč jsou pro vás tak škodlivé? Podívejme se na to blíže a přibližme si několik hlavních důvodů, které by nás měly přivést k silnému zápornému postoji proti FF a pochopit, proč bychom se jim měli za každou cenu vyhnout. Je ovšem potřeba varovat, že některé z dále uváděných informací mohou být pro čtenáře i docela znepokojivé.

Jsme národem fast foodů

V roce 2002 vydal Eric Schlosser, korespondent deníku the Atlantic Herald, průlomovou knížku s názvem "Fast Food Nation", která je průvodcem špinavým bludištěm, plným podvodů, zastírání, lží, úmyslného překrucování a krutosti páchané jak na lidech, tak i na zvířatech, jež se naneštěstí staly až příliš běžnými v průmyslu zpracování masa. Námět z této knížky byl dokonce v roce 2006 zfilmován pod stejným názvem.

Pokud však shlédnete pouze tento film, nesetkáte se s mnoha důležitými informacemi, protože ten je jen bledým stínem toho, co je obsaženo v knížce.

Film je totiž z větší části zaměřen na vážnou situaci dělníků, pracujících v továrnách na zpracování masa, kteří jsou převážně imigranti. Jedná se o továrny, které bývají hlavními dodavateli masa, kuřat a dalších surovin pro průmysl FF.

V knize jsou oproti filmu popsány všechny aspekty fast foodového průmyslu. Vykreslují se zde skutečně děsivé a nehumánní podmínky při chovu zvířat - počínaje jejich narozením a konče smrtí, jsou tu popsány otrocké podmínky továren, ve kterých chudí dělníci (většinou imigranti) dřou ve 12-hodinových směnách nebo i ještě déle a další hrůzy.

Tato knížka často slouží jako studijní materiál a její autor za ni získal světovou literární cenu. Autor dává čtenářům např. nahlédnout i do podmínek, ve kterých jsou denně produkovány tuny bramborových hranolků v továrně v Aberdeenu (stát Idaho). Většina této produkce směřuje do restaurací McDonald.


Zástupci FF průmyslu ovšem přišli se silným protestem proti této knize a označili její závěry za nepravdivé. Když ale byli dotazováni, jaké jsou v knize chyby, nebyli schopni v uváděných faktech a číslech označit vůbec nic.

Výrobní linky

Před dvaceti lety bylo na jatkách standardně zpracováváno 175 kusů hovězího dobytka v průběhu jedné hodiny. V ještě starších továrnách v Chicagu bývalo za hodinu poráženo kolem 50 kusů. Dnes musí dělníci v moderních masokombinátech zvládat až 400 kusů za hodinu. V takovém tempu jsou úrazy dělníků až příliš časté, protože musí stát blízko sebe na jednom místě po celé hodiny a vykonávat stále stejné úkony. Většinou má jejich práce podobu odřezávání menších kusů masa s pomocí velkého ostrého nože. Chyby a vzájemná poranění bývají běžná, protože dělníci musí udržovat vysoké tempo na lince a musí se navíc neustále obávat, že zůstanou pozadu nebo přijdou o místo.

Vysoké tempo zpracovatelských linek je hlavní příčinou mnoha vážných poranění dělníků a vedlo dokonce i k mnoha úmrtím. Jak tito dělníci ve skutečnosti umírají... to je místo, kde kniha přechází až do tragické polohy. Mnohokrát tito dělníci musí pracovat i v blízkosti mlecích strojů na maso a jsou zachyceni některou končetinou do podávacího zařízení, nebo i spadnou do většího stroje... A až se konečně podaří takový stroj zastavit, nezbude už z člověka nic, co by se dalo zachránit...

Jen pro silné povahy:

důsledek je takový, že k masu dobytka je občas přimíseno i lidské maso. Naštěstí se tak stává jen velmi vzácně, ale podle autora knížky to nedává žádnou jistotu, že se takové maso nedostane zrovna do vašeho těla. Kromě toho je tu ale ještě mnoho jiných věcí, které mohou být součástí průmyslově zpracovávaného masa - o těch bude ještě zmínka později.

Vysoká rychlost zpracovatelské linky vyvolává nejen zvýšené nebezpečí pro samotné dělníky, ale způsobuje také mnohem vyšší četnost chyb během bourání masa. Důsledek může být i takový, že kvůli nutnosti opakovat stále stejný pohyb třeba i 10 000x za den, dopustí se člověk chyby a odřízne špatnou část ze zvířete.

A tak místo aby byla odříznuta část masa, určená k prodeji, může to skončit například zasažením vnitřností, což znamená vmísení odpadních částí mezi maso, které pak bude připraveno např. v restauraci. Toto bývá hlavním zdrojem nákazy masa bakteriemi e-coli, o kterých z času na čas slýcháváme ve zprávách. Jak mnoho lidí ovšem onemocní z takové stravy a nikomu to nesdělí?

Kruté zacházení se zvířaty

Kvůli hroznému a nehumánnímu zacházení se zvířaty ztrácí jejich maso některé své hodnoty a pokud je navíc i kontaminováno během zpracování, jsme v situaci, kdy maso poskytuje pouze velmi malé nutriční hodnoty a bio-energii - naopak může být i zdraví velmi nebezpečné.

„Každý den ve Spojených Státech onemocní zhruba 200 000 lidí následkem závadné stravy, 900 z nich musí být hospitalizováno a 14 zemře. Podle údajů centra pro zvládání nemocí a pro prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) více než čtvrtina americké populace se během roku setká s následky, vyvolávanými nakaženou stravou. Většina z těchto případů ovšem není ohlašována úřadům nebo správně diagnostikována“, uvádí se v knížce Fast Food Nation na str.195

Často bývají porážena i zvířata nemocná - jak doložil jeden investigativní film, ve kterém jsou zaznamenány scény těžce nemocných a zesláblých zvířat, která jsou přesto dovedena na porážku. Takové jednání přímo odporuje předpisům pro zacházení se zvířaty, ale jen zřídka bývá postihováno kvůli mezerám v zákonech.

Zjevnými důvody, proč bývají zvířata nemocná a oslabená, je používání hormonů a intenzivní výkrm. To stresuje zvířata podobně jako lidi, ale jsou tu ještě i další žaludek zvedající důvody pro jejich špatné zdraví.

Zvířata bývají nemocná nejen následkem týrání nebo kvůli stísněnému životnímu prostoru; bývají krmena naprosto odporným způsobem, který je pro ně zcela nepřirozený. Hovězí dobytek patří mezi přežvýkavce - to znamená, že je přizpůsoben pro krmiva, jakými jsou tráva nebo některé obiloviny. Je k tomu vybaven čtyřmi žaludky, aby mohl zužitkovat potravu bohatou na celulózu.

Čím tedy bývají tato zvířata krmena, že to způsobuje nemoci a nadváhu? Od roku 1997 je asi 75% skotu v USA krmeno odpady s hospodářských zvířat - zpracovanými zbytky těl z ovcí a skotu. Také bývaly dříve krmeny granulemi z miliónů mrtvých domácích zvířat z útulků. Naštěstí FDA (vládní agentura pro schvalování potravin a léků) zakázala takové praktiky poté, co ve Velké Británii byla prokázána souvislost této stravy se šířením nemoci šílených krav (BSE)

Současné předpisy schvalované FDA ovšem stále připouští zpracování mrtvých prasat, drůbeže a koní na krmivo pro hovězí dobytek. A naopak je povoleno krmit drůbež granulemi vyráběnými z mrtvých krav. Dalšími složkami krmiva pro skot je např. kravská krev, úlomky kovů a piliny.

Je pak něco divného na tom, že tato ubohá zvířata jsou nemocná a slabá a některá dokonce ani nejsou schopná dojít na svou porážku?

Mnoho takovýchto zvířat je dopravováno na porážku ve stavu, kdy jejich tělo je prorostlé nádory, zamořené viry, infekcemi a některé průzkumy ukazují, že velká část porážených zvířat mívá rakovinu rozšířenou po celém těle. Porcovači porážených zvířat jsou školeni k tomu, jak obřezávat rakovinné nádory a tumory, aby se zabránilo infekci masa. Avšak i „neinfikované“ části takovýchto zvířat obsahují velmi málo nutrientů a energie a navíc se vůbec nehodí ke konzumaci.

Takto chovaná a zpracovávaná zvířata se naprosto nehodí na náš jídelní stůl a jsou odpornou volbou stravy, která by neměla být určena našemu tělu. Příčinami jsou: nízký nutriční obsah, velký podíl nemocných tkání, bakterií, slabá životní energie - následek nedostatku pohybu a zeleného krmení a dalších faktorů.

U kuřat to není o nic lepší

Pokud si snad myslíte, že kuřata prodávaná jako FF byla chovaná v lepších podmínkách, pak se zkuste podívat třeba na tento video dokument, který nedávno zhotovila společnost www.mercola.com:

https://www.chinesehealthandfitness.com/SupermarketDeception.htm


Jak bývá věda zneužívána k podvodům

Maso a další potraviny prodávané v restauracích FF jsou jen málo podobné opravdu čerstvému masu. Odborníci na zpracování masa využívají mnoho záludných a vychytralých technik, aby oklamali lidské smysly a lidé si mysleli, že takovéto jídlo je chutné a zdravé. Věda vytvořila množství chemikálií, které dokáží přesně napodobovat vůně čerstvých potravin, nalézaných v přírodě.

Příklady: ethyl-2-methyl butyrát voní jako jablko, methyl-2-peridylketon se přidává, aby vyvolával chuť popcornu, ethyl-3- hydroxybutanát dodává sladkou příchuť jako marshmallow. Využívají se mnohé kombinace aromatických a ochucovacích příměsí, avšak nutriční hodnota průmyslově zpracovaných jídel se tím nemění. Uvedené ingredience bývají společně s mnoha dalšími uváděny na obalech zboží jako „přírodní aroma“ - a to i na potravinách, které se zařazují do regálů zboží s organickým původem.

Když dříve zmiňovaný Eric Shlosser sbíral podklady pro svou knížku ve výrobním závodě the Lamb Weston v Idahu, měl možnost sledovat, jak vyráběné hranolky prochází překvapujícím množstvím vědeckého testování a chemického vylepšování, aby se dosáhlo té pravé chuti, konzistence, pocitu v ústech, doby přípravy a dokonce i doznívající chuti. Jednou mu zavázali oči a nechali jej určovat různá jídla jen podle jejich vůní. Když mu přinesli první vzorek, poznal v něm jablka. Ve druhém určil hranolky a třetí voněl přesně jako hamburger. Když mu pak odkryli oči, očekával, že uvidí každé uhodnuté jídlo i v reálu, ale všechno co uviděl, byl vědec v laboratorním plášti, držící malé kousky papíru poblíž jeho nosu. Tak názorně poznal působení chemikálií, které mají za úkol dodávat FF jeho „vynikající“ chuť a vůni.

Takový proces určitě není omezován pouze na FF nebo hranolky. V jiném závodě v Daytonu (the International Flavor and Fragrances) měl Eric možnost sledovat, jak se využívají chemikálie, které zvyšují žádanost potravin na trhu zvýrazňováním chutí a vůní. Mezi takto upravované výrobky patří především: zubní pasty, kolínské, ovocné koláče, mražené polotovary pro restaurace, zmrzliny, brambůrky, sušenky, ústní vody, chipsy, snídaňové cereálie, sladké limonády, sportovní nápoje, lahvované čaje, pivo, vinné nápoje, všechny džusy, polevy, detergenty pro mytí nádobí, leštiče podlahy, šampony, mýdla, leštidla na nábytek a seznam pokračuje dál...

Proč bývá věnována taková pozornost aroma potravin? Protože až 90% chuti jídel je ve skutečnosti vázáno na jejich vůně. Když je jídlo zdravé a čerstvé, k čemu je přidávání aromatických přísad? Odpověď je prostá: protože jídlo ve většině FF je natolik degradované, tak zestárlé a tak chabé kvality, že kdybyste mohli vidět jeho barvu a cítit vůni před chemickou úpravou, nikdy byste ne něj nedostali chuť! Toto se obzvláště týká masa, které je nabízeno v restaurantech FF.

To je hlavní důvod, proč bychom měli číst údaje o složení jídel a jíst co nejvíce organicky produkovaných, nebalených a nepředzpracovaných jídel - je to životně důležité pro naše zdraví a dlouhověkost. Stává se až příliš často, že dokonce i jídla označovaná za „přírodní“ nebo „organická“ obsahují mnoho zmiňovaných chemických přísad. Jedinou cestou, jak si zajistit, že budete konzumovat potraviny bez všech možných chemikálií, je volit si syrovou stravu v podobě zeleniny a ovoce a maso zvířat, která jsou chována někde blízko vašeho bydliště.


Jakou barvu má jídlo?

Aroma není jediné vylepšování, kterým prochází jídla z FF. Barva jídel má také hodně společného s tím, jaké je vnímání chutí. To je přirozené, protože všichni máme zkušenost, že barva často indikuje, že jídlo je přezrálé nebo zkažené. V 70. letech min.stol. byl prováděn experiment, při kterém bylo lidem podáváno „podivně zabarvené“ jídlo v podobě steaku s hranolky, které však vypadalo skvěle v barevném světle, kterým se svítilo. Všichni testovaní lidé považovali toto jídlo za chutné, dokud se světlo nezměnilo. A jakmile lidé uviděli, že steak je ve skutečnosti modrý a hranolky zelené, byli z toho šokovaní a mnoho z nich pak dokonce i onemocnělo.

Pokud si kupujete balené maso lákavě vystavované v supermarketu, pravděpodobně zaznamenáváte jeho jasnou červenou barvu, která mu dává „zdravý“ vzhled. Takové maso však nebývá o nic lepší, než to, ze kterého se připravují typická jídla ve FF. Jasně červená barva je stejného druhu, jako chemikálie vylepšující vzhled a aroma, které využívá průmysl FF.

Průmyslové zpracování potravin, ať už jde o hovězí, drůbeží a jiné maso nebo hranolky, ničí nejen jejich nutriční hodnoty, ale také energetické hodnoty - a to ještě dlouho předtím, než se dostávají na jídelní stůl.

Pro pochopení toho, jak důležité je vyhýbat se jídlům z FF je velmi důležité poznat, jak jsou tato jídla zpracovávána, čím jsou jateční zvířata krmena, jak je s nimi zacházeno a co všechno to ještě dál ovlivňuje.

Rychlý a mrtvý

Přinejmenším je potřeba omezit konzumaci „výhodných“ jídel na maximálně jedno týdně a přitom si zajistit dostatek trávicích enzymů ke každému jídlu. A protože jsou jídla z FF téměř bez jakýchkoliv enzymů, nutrientů a energie, znamená to, že budete muset využívat mnohem více vlastních trávicích enzymů, abyste mohli takové jídlo strávit. Proto můžeme klást rovnítko mezi jídlo z FF a mrtvé jídlo a čím více takového jídla zkonzumujeme, tím rychleji se k smrti dopracujeme sami. Zde skutečně platí, že jsme to, co jíme.

Většina přírodních syrových jídel v sobě obsahuje vlastní přirozené enzymy, které napomáhají trávení v žaludku a ve střevech. To velmi odlehčuje slinivce břišní, která jinak musí vyprodukovat většinu trávicích enzymů. To je velmi důležité, protože proces trávení je největším odběratelem našich zásob enzymů. A není mnoho známo o tom, že enzymy jsou rovněž hlavní součástí imunitního systému a zapojují se takřka do každého procesu v lidském těle - dokonce i do činnosti vašeho srdce.

Proto tedy konzumace potravin bohatých na přírodní enzymy, mezi které patří především syrová, čerstvá a minimálně zpracovaná jídla a k tomu případně i potravinové doplňky s enzymy, pomáhají nejen při trávení a absorbování nutrientů, ale posilují zároveň imunitní systém a zažehnávají nemoci.

 

Pokud enzymy s tělesných zásob nemusí být využity pro trávení jídla, začnou cestovat tělem, pomáhají rozpouštět nádory, zabíjet škodlivé bakterie, viry a mikroby, absorbují mrtvé tkáně a z nich vytváří nové a celkově posilují tělesný systém. To je hlavním důvodem, proč konzumace čerstvých šťáv z ovoce a zeleniny je tak efektivní pro překonávání a eliminaci závažných onemocnění.

Velké množství přírodních vitamínů, nutrientů a enzymů získáváme z džusů nebo z celých kusů syrových a čerstvých ingrediencí. Enzymy bývají uvolňovány v lisu nebo mixéru stejným způsobem, jako když se krájí čerstvé kusy zeleniny a ovoce do salátů - i zde se uvolňují enzymy a nutriční složky z listů a plodů.

Naštěstí jste nyní mohli o něco důkladněji zjistit, proč je životné důležité se vyhýbat FF. Zde uvedená fakta se vztahují téměř na všechno průmyslově zpracované a zabalené jídlo. Taková jídla bývají takřka úplně mrtvá a prostá enzymů, nutrientů a energie. Vyčerpávají lidské tělo, protože na jejich trávení je potřeba velké množství enzymů z vlastních zásob a ve svém důsledku z nich nemá tělo žádný prospěch, protože neposkytují žádnou živou energii.

Čím déle dáváme svému tělu denaturovaná a energeticky mrtvá zpracovaná jídla, tím rychleji odčerpáváme své limitované zásoby substancí, důležitých pro život. To pak nejen urychluje nástup nemocí, ale přivolává i náš brzký konec. Kromě těchto existuje ovšem ještě mnoho dalších důvodů, proč bychom se měli důsledně vyhýbat FF - a to za každou cenu.


Zdroje:
"Fast Food Nation" - autor Eric Schlosser
"The Complete Book of Chinese Health and Healing" - autor Daniel Reid

 

 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/025241_food_fast_food_foods.html)

 

—————

Zpět