Z čeho se vyrábí vakcíny: z opičích ledvin, míšní tkáně, zvířecího hnisu atd, atd

25.10.2011 19:59

Kaitlyn Moore

Nejasnosti, které obklopují názory o nebezpečnosti vakcín, vyžadují hlubší pohled na to, jak jsou vakcíny vyráběny a čemu jsme pak při jejich aplikacích vystavováni. Čím přesně jsou tedy vakcíny?

Obecněji řečeno, jsou vakcíny očkovacími látkami, které mají být pokusem posílit imunitu proti určité nemoci. Naše obranné mechanismy jsou stimulovány prostřednictvím oslabených verzí bakterie nebo viru a tyto bývají injekčně vpravovány do našeho těla.

Bakteriální vakcinační látky bývají pěstovány v laboratorních miskách, ale kultivace virů vyžaduje živé prostředí. Poslední vývoj medicíny hodně rozšířil oblast toho, co skutečně znamená pojem „živé prostředí.“[1]

Edward Jenner, který byl oceněn za objev vakcíny proti pravým neštovicím, například objevil, že dojnice, které byly infikovány kravskými neštovicemi, získaly imunitu i proti pravým neštovicím. K první aplikaci vakcíny se Jenner odhodlal v případě 8-letého pacienta a použil k tomu upravený hnis od dojnice s kravskými neštovicemi.[2]

Vakcinace dnešní doby

Tragické je to, že i navzdory všem pokrokům moderní medicíny se metody přípravy vakcín staly ještě horšími, než bývaly dříve. Původní očkovací látky byly „vylepšovány“ s pomocí infekčního materiálu, pocházejícího z jiné lidské bytosti a pak aplikovány jinému člověku.

Potíže mají svůj počátek od doby, kdy začala být používána zvířata jako hostitelské prostředí pro množení virů. Pojďme nahlédnout do laboratoří Dr. Jonase Salka, kde se vyvíjí komerčně úspěšná vakcína proti obrně. Dr Salk a jeho spolupracovníci by nám mohli připomínat šílené vědce, míchající léky z ingrediencí, jako je rozemletá míšní tkáň od zemřelého 9-letého pacienta, voda, krev, mouchy, výměšky nebo materiál z lidských buněk. Tato směs pak bývá injekčně vpravována do mozku opic - většina z nich přitom bezprostředně umře nebo se stane paralyzovanými.

Neúnavný Dr Salk nakonec vytváří komerční verzi vakcín proti obrně, která je oficiálně vypěstovaná ve „výměšcích zdravých dětí z Clevelandu.“

Ironické však je, že tento slavný autor vakcíny proti obrně byl zrovna nedávno odhalen v souvislosti s jeho úlohou při ilegálních experimentech na mentálně postižených pacientech.[3]

I když dnešní výrobní postupy neobsahují kultivace ve výkalech, výroba je stále závislá na živém prostředí, které se připravuje v těle krav, opic, prasat, embryích kuřat nebo z lidských diploidních buněk (tzn. obsahující dva chromozomy od každého typu - 2N)

Z těchto materiálů je pak extrahována buněčná hmota a kombinuje se s toxickými chemikáliemi jako jsou thimerosal (organická sloučenina obsahující rtuť), formaldehyd, hydroxid hlinitý a mnoho jiných substancí. A nakonec jsou tyto směsi injekčně aplikovány do našich těl [4] [5]. Vedlejšími účinky pak bývají autismus, diabetes, astma, roztroušená skleróza, syndrom náhlého úmrtí u kojenců a další.

Znečištění vakcín

Zavirovaná buněčná hmota představuje závažné zdravotní riziko kvůli spoustě nebezpečných zvířecích virů, RNA, DNA a dalším cizorodým látkám, které není možné před konečnou úpravou odfiltrovat.

Janine Roberts - významná žurnalistka a autorka knížky The Fear of the Invisible, odhalující pravdu skrytou za vývojem vakcín, došla k tomuto zjištění: „vakcíny nebývají filtrovány absolutně, ale obsahují přídavné suspenze z inkubačních nádob, kde jsou viry produkovány v živném prostředí. To bývá připravováno z rozmělněných embryí ptáků, rozemletých opičích ledvin nebo z nechvalně známých klonovaných diploidních lidských buněk. Výsledné produkty bývají kontrolovány pouze na několik známých kontaminantů - zatímco ty neznámé zůstávají nepovšimnuty.“

„Interakce mezi viry nelze řídit - je to způsobeno jejich přirozenou povahou, neboť to jsou mutující organismy. Existují tu podložené obavy, že tyto zvířecí viry jsou schopny překračovat hranice mezi živočišnými druhy a adaptovat se na své nové hostitelské prostředí.“

Dr. Leonard Hayflick je virolog, působící na univerzitách ve Stanfordu a v San Francisku, který jako první veřejně projevil obavy z toho, že běžné kultury pro výrobu vakcín s pomocí embryí zvířat a ptáků nás přivedly do situace, kdy „začíná být zjevné, že tyto buňky obsahují také mnoho nežádoucích virů, přičemž některé z nich jsou pro člověka i smrtelné.“[6]

Jako příklad lze uvést třeba virus SV40, pocházející od opic, který začal ohrožovat lidskou populaci prostřednictvím vakcín proti obrně a souvisí i se vznikem rakoviny (s non-Hodgkinským lymfomem a s nádory v mozku)[7] [8]

Také WHO si uvědomuje, že vakcíny MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) bývají nakažené virem avian leukosis, jenž byl dán do spojitostí s leukémií[9] a že vakcína Rotatrix bývá kontaminována DNA od prasat[10]

Pokrytectví vlády

Na dotazy kolem bezpečnosti vakcinací odpovídají vládní představitelé v duchu prohlášení, že „bezpečnostní otázky by měly být řešeny, neboť je třeba brát v úvahu povahu materiálů, používaných při produkci vakcín. Měli bychom doufat, že budou vždy voleny materiály, které budou co nejvhodnější a tím pádem co nejméně rizikové, ale nemusí se to vždy podařit.“[11]

Americká vláda však veřejnost utkvěle ujišťuje o tom, že vakcinace jsou vyžadovány k tomu, aby naše děti zůstávaly zdravé.[12]

Pro Kongres se riziko stalo už natolik velké, že v roce 1986 uzákonil tzv. the Childhood Vaccine Injury Act, který zaručuje peněžní vyrovnání pro stovky lidí, kteří utrpěli v souvislosti s vakcínami zdravotní újmu nebo pro příbuzné zemřelých.

Pravda o vakcínách je stejná jako u mnoha podobných věcí - jde především o peníze. Vakcínový průmysl vydělal v roce 2009 více než 29 miliard dolarů a odhady mluví o tom, že v roce 2016 to může být až 54 miliard.[13]

Určitá část tohoto zisku je využívána k odměnám pro poradce v oblastech medicíny, aby podporovali propagační vakcínové kampaně.[14]

Hanebné podporování farmaceutických společností, kterým se vláda podílí na jejich rostoucích ziscích a potlačování soudních žalob je důkazem, že se toho v politice vlády a v jejích dopadech na občany mnoho nezměnilo.[15]

Farmaceutická La Cosa Nostra dělá vše proto, aby stále zůstával ukryt klíč k tomu, jak zdolávat nemoci. Tím klíčem nejsou vakcinace, ale páteřní principy dobrého zdraví: výživa, čistota a čistá voda.

„Nejvýznamnějšími faktory vedoucími ke zlepšování zdraví jsou vyšší úroveň výživy a postupné šíření moderních ideí o osobní hygieně. Zásadním faktorem na pozadí zlepšujícího se zdraví v rozvojových zemích zřejmě není žádný druh zdravotních opatření, ale ekonomický rozvoj samotný. Mírné vystavování původcům nemocí nemusí způsobovat klinická onemocnění a velmi často se to tak i děje.“

Nejvyšší důležitost mívá podvýživa, neboť ta překáží v udržování přirozené odolnosti lidského těla a spolu s původci nemocí účinkuje „synergicky“, takže neúměrně navyšuje četnost a závažnost klinických nemocí.

Přemýšlejte dlouho a usilovně, než se rozhodnete pro další kolo vakcinací - výsledek pak může být lepší, než vaše obvyklá „výhodná koupě.“


 


Zdroje:
Sharpston M.J., Health and the Human Environment, in (Ghosh P.K. editor) Health, Food and Nutrition in Third World Development, International Development Resource Book No. 6, Greenword Press, Westport, Conn., U.S.A., 1984, pp. 85 and 80.
(https://www.whale.to/vaccine/obomsawin3.html)

Fear of the invisible (https://www.scribd.com/doc/49973741/Dangerous-Impurities) J. Roberts/Medical Veritas 5 (2008) 1897-1905.


 

Použité odkazy:
[1] https://www.nae.edu/Publications/Bridge/EngineeringandVaccineProductionforanInfluenzaPandemic/AlternativeMethodsofMakingInfluenzaVaccines.aspx
[2] https://www.experiment-resources.com/who-invented-vaccination.html
[3] https://www.naturalnews.com/031564_Jonas_Salk_medical_experiments.html
[4] https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf
[5] https://www.vaclib.org/pdf/vaxcont2.pdf
[6] https://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15452
[7] https://www.informedchoice.info/polio.html
[8] https://www.tetrahedron.org/articles/vaccine_awareness/through_the_needle.html
[9] https://vaccineawakening.blogspot.com/2010/04/vaccine-contamination-pig-virus-dna.html
[10] https://vaccineawakening.blogspot.com/2010/04/vaccine-contamination-pig-virus-dna.html
[11] https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/98/transcpt/3476t1.pdf
[12] https://www.vaccines.gov/
[13] https://centerforvaccineethicsandpolicy.wordpress.com/2010/01/17/global-vaccines-revenues-projected-to-more-than-double-by-2016/
[14] https://www.naturalnews.com/029441_vaccine_manufacturers_advisors.html
[15] https://www.lawyersandsettlements.com/articles/drugs-medical/vaccine-profit-00087.html


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/033834_vaccines_ingredients.html)

—————

Zpět