Dalších sedm triků, které na vás může používat váš mozek

29.03.2012 21:21

Mike Bundrant

Po množství zajímavých ohlasů od čtenářů mého příspěvku o sedmi tricích našeho mozku přicházím nyní s dalšími sedmi triky, které by na vás mohl zkoušet váš mozek. Buďte proto ve střehu, neboť váš mozek občas z nějakého neznámého důvodu nemá snahu vám pomáhat, ale spíše se pokouší vás ovládnout.

1. Potřebujete pouze odhalit tajemství jak...

Naše tendence nechat se přitahovat tajemstvími bývají i nebezpečné - někdy to totiž bývají prchavá řešení problémů nebo klíče k úspěchu, které mají udělat život snadnějším, pokud k nim získáme přístup. Guruové osobního rozvoje či spirituální podvodníci dobře vědí, jak taková tajemství prodávat. Naše přirozená a pevně zakotvená úzkost ze života a jeho rozmanité nástrahy nás činí zranitelnými před těmi, kteří by nám mohli prodávat „tajemství snadnosti a úspěchu“.

Zprávy o tom, že existují tajemství, která učiní život snadným, nebývají prospěšné, neboť se tím udržuje přelud, že život by mohl být snadným nebo že je možné se nechat provést přes těžkosti beze stresu. Nejenže je to lež, ale často to způsobuje, že se lidé cítí ještě hůře, když objeví, že to u nich nefunguje ani poté, co se dozvěděli velká tajemství.

To, že platíme za přístup k informaci, je v pořádku, ale v tomto případě jen vzácně najdete v sejfu skutečně tajemnou informaci. Není žádné takové tajemství, které by vyřešilo vaše problémy. Mohou ovšem existovat i cenné informace, které jste dosud nepoznali, ale hádám, že tyto nemusí být tak přitažlivé, aby se daly prodávat.

2. To se vám nemůže stát.

Klasika. Míváme sklony věřit, že se nám špatné věci nepřihodí - jde o nerealistický optimismus, který je například zmiňován v rozhovoru s Mikem Adamsem na https://www.youtube.com/watch?v=iYSyMAjW-hs. Takovéto popírání obtížnější a čistě realistické stránky života bývá v západních kulturách velmi rozšířené. Uveďme si třeba tyto příklady:

• Studenti druhých ročníků MBA zpravidla nadhodnocují počty nabídek zaměstnání, které jim budou přicházet a také i svůj nástupní plat.

• Studenti zpravidla nadhodnocují výsledky, kterých pak dosahují na zkouškách.

• Téměř všichni novomanželé podle americké studie očekávají doživotní trvání manželství a to i navzdory rozvodovým statistikám.

• Profesionálové ve finančních analýzách neustále nadhodnocují skutečně dosahované zisky korporací.

• Většina kuřáků věří tomu, že jejich riziko vzniku nemocí z kouření je nižší, než u ostatních kuřáků.

Nerealistický optimismus bývá rizikovou záležitostí, ale to se vás přece netýká, že ano? Jen pokračujte klidně v tom, co zrovna děláte. Netřeba se ohlížet na možná rizika, vyplatí se zdokonalovat se v sebeovládání nebo zavádět zdravý životní styl. Všechno dopadne dobře a jsem si jist, že změnit váš celý život se vám podaří třeba někdy později.

3. Můžete se vyhnout věcem, které nemáte rádi.

Vyvarování se. Dokážete se toho o lidech naučit opravdu hodně, pokud si všímáte, čemu se snaží vyhýbat. Především se však dozvíte, čeho se bojí. Může se třeba stát, že vás čeká nepříjemný rozhovor s vaším dítětem nebo partnerem. Nebo jste už několikrát odložili návštěvu u zubaře. Možná máte přeplněný organizér nebo máte jít na kontrolu hladiny cukru. Pracujete na tom? Pokud ne, možná v sobě máte strach z očekávaného výsledku nebo z následků toho, co před vámi stojí. Ve většině případů se však ukazuje, že vyhýbání se nevyhnutelnému je chybou.

Jednou jsem třeba svolil s tím, že budu mít proslov, ve kterém bych měl obhájit své názory. Jak se blížil daný termín, uvědomoval jsem si, že se musím začít připravovat, ale už jen myšlenka na takové vystoupení mě lekala natolik, že jsem se bránil na to myslet. Je zábavné, jakou rychlostí se blíží dny, kterých se obáváme! Kdybych se patřičně připravil, mohl bych určitě podat solidní výkon. V tomto případě jsem ale dopadl tak špatně, že se dodnes stydím o tom mluvit.

Pokud se budeme pokoušet vyhýbat nezbytným avšak nepohodlným situacím, povede nás to až k bolestným prožitkům - někteří z nás k tomu ale mívají neustálé sklony. Proto buďte obezřetní.

4. Kdybyste to měli, byli byste určitě spokojeni.

Vztahuje se to na sklony věřit v jedinou věc nebo v konečné řešení, které odstraní vaše problémy nebo uspokojí vaše potřeby. Bohužel je to ale nesmysl.

Většina lidí bývá přinucena k tomu, aby si připustili tuto tendenci, ale jejich jednání se projevuje úplně jinak. Lidé neustále nakupují nový software, nové diety nebo nové výukové programy a stále očekávají, že „toto je to pravé, co mi chybí.“ Samozřejmě, že není nic špatného, pokud se učíte novým věcem, ale čeká vás zklamání, pokud očekáváte, že každá nová věc je „ta pravá.“

Před lety jsem se zeptal svého učitele, jak dokáže měnit víru. Co je k tomu nejlepší metodou? Jako kdyby měla existovat nějaká zázračná technika, která by dokázala odstranit limitující přesvědčení a místo něj nainstalovat nějaké nové. Neetičtí nebo naivní propagátoři NLP (neuro-lingvistického programování) často tvrdí, že je to tak (ale nemají pravdu).

Odpověď, kterou jsem dostal, zněla tak, že mám opravit své přesvědčení, že bych se měl vydat na cestu. Měl jsem jen dál dělat svou práci. Změny v přesvědčení se odehrávají až po čase, jak se mění náš charakter. Neočekávejte kouzla. Jaká to úleva!

5. Pokud by se vám dařilo tak jako jiným....

Mnozí lidé mívají tendence se domnívat, že jiní mají všechno k dispozici. Jsou o něco chytřejší, vyspělejší, talentovanější a nepronásleduje je tolik strach, trápení nebo jiné nepříjemné zkušenosti, kterými oni sami trpí každodenně.

Z určitého pohledu je přesvědčení o tom, že jiní kolem mají všechno, formou narcismu. Pokud jiným jde vše hladce, nemohou přece zdaleka tolik trpět jako vy a díky tomu jejich život není tak těžký, jako ten váš. Proto si vy zasloužíte nějakou nápravu, že ano?

Není to tak. Život bývá pro každého plný překážek. Nikdo není imunní proti úzkostem, zastrašování, trápení nebo jakýmkoliv dalším potížím, které nám ztěžují život. Předpokládat, že jiní to mají snadnější než vy, bývá lákavé, je to blízké vašim vlastním pocitům, ale není to přesné. A znovu je tu velká úleva! Všichni jsme na tom podobně...

6. Využíváte pouhých 10% kapacity svého mozku.

Tento mýtus není ani tak úskokem, který by na vás používal váš mozek, jako spíše lstí, již na vás požívají ostatní kolem vás. Bývá označován jako ten nejzvrhlejší podvod na světě v rámci předstírané duchovnosti. Přesvědčte lidi, že i oni mají takový skrytý potenciál a (když si koupí váš program) 90% kapacity jejich mozku se jim rázem uvolní!

Mýtus o 10% vaší mozkové kapacity (případně jiné malé procento) byl ale už dávno demaskován! Má to snad znamenat, že jste odsouzeni k tomu, abyste zůstali nešťastní? Nikoliv. Znamená to, že jste již naplnili celý svůj potenciál? Také ne. Zbývá vám ještě mnoho potenciálu a jeho odkrývání dokonce ani nevyžaduje přístup ke zdánlivě nevyužívaným oblastem vašeho mozku.

Odkrývání vašeho skutečného potenciálu má více do činění se studováním nových dovedností a nesměrováním vaší energie a přirozeného talentu novým a vzrušujícím směrem. To vám nestačí?

7. Vše, co potřebujete, je věřit sami sobě.

Už jsem slyšel příliš mnoho guruů osobního rozvoje něco takového říkat. Pokud opravdu potřebujete věřit sami v sebe, mohou po vás pak chtít mnohem více. Sociální dovednosti například nelze oddělit od úspěchu. Také zručnost, vzdělání, či vašeho rádce. Bůh rozhoduje o získávání dovedností. Pak je tu i načasování, štěstí. Úspěch není tak jednoduchý, aby pouze dostačovalo „věřit sám v sebe.“

Jeden z mých dřívější klientů se u mě jednou zastavil a cítil se velmi frustrovaně, neboť plně věřil sám sobě a překypoval sebedůvěrou. Stále však nebyl schopen dosáhnout svého prvotního cíle - chtěl provozovat restaurant (okolnosti se opět změnily). Šel si stále za svým. Promítal si v sobě sebedůvěru. Avšak jeho cíl se mu neustále vyhýbal. Stěžoval si:„V čem je vlastně problém?“

Hlubší pohled na jeho situaci odhalil pravou příčinu. Byl nevzdělaný a nekvalifikovaný v oblasti finančního managementu. Skvěle však vycházel s lidmi, uměl připravovat jídla. Pokud ale přišlo na rozpočty, výplatní listiny, výhledy nebo na kontrolu účtů, nevěděl si rady. Jelikož ale provozování restaurantu vyžaduje mít přehled o financích, ztroskotával stále znovu. U některých lidí trvá dlouho, než o sobě začnou pochybovat - ale jen v tom případě se jim otevřou dveře k sebezdokonalení.

Používá váš mozek i na vás podobné triky? Nepochybně. Skutečným uměním je zaznamenat, když se tak stane.


Použitý zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/10%25_of_brain_myth 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/035329_mind_games_optimism_tricks.html)

—————

Zpět