Pět kroků emoční očisty, abyste snížili stres a předešli nemocem

20.05.2012 20:21

 

Mike Bundrant

Emoční očista je stejně důležitá jako tělesná detoxifikace a zbaví vaši mysl i tělo problémů způsobem, který jste si předtím ani neuměli představit. Nebývá to vždy snadné, ale ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by se tímto návodem řídil a pak toho litoval. Kromě toho, že emoční očista přináší okamžité osobní přínosy, může navíc sloužit i jako prevence proti nástupu nemoci. Věda nám už totiž dnes dává do spojitostí chronickou emoční úzkost nebo stres a nejběžnější nemoci.

Jako příklad si třeba můžeme uvést výsledky jedné ze studií, prováděné na Harvardu, kdy se pozorováním skupiny 1 305 mužů s průměrným věkem 62 let dospělo ke zjištění, že ti nejhněvivější jedinci vykazují až trojnásobnou pravděpodobnost vzniku srdečního onemocnění, pokud se porovnávají s těmi nejklidnějšími.

Podle vědců z Johnsonova centra pro výzkum rakoviny u nás stres působí jako živná půda, jež u zvířat významně akceleruje šíření a růst rakoviny prsu. Buňky imunitního systému, které jinak chrání tělo proti nemoci, jsou při stresu biologicky přeprogramovány tak, aby pomáhaly rakovinným buňkám růst a metastázovat.

V průběhu vyhodnocování výsledků z vědecké literatury, kdy byl vyhledáván vztah mezi stresem a nemocí, odhalil psycholog Sheldon Cohen z univerzity Carnegie Mellona, že stres je spolupůsobícím faktorem u mnoha lidských nemocí. Týká se to především depresí, kardiovaskulárních chorob a HIV/AIDS.

Chronický emoční stres se podílí na vzniku fatálních onemocnění. Nedovolte nic takového!

Obdobně jako očista dietou, také emoční očista umožňuje emočnímu tělu restart, zbavení se těžkého toxického nákladu a významně snižuje stres. Dokud se nebudete vědomě a promyšleně zabývat procesem emoční očisty, snižujete tak svou šanci na zdraví v budoucnu. Neponechávejte své zdraví jen na náhodě. Řiďte se následujícím návodem – to je ta nejlepší věc, kterou můžete udělat.

Návod na emoční očistu

Tento návod od nás vyžaduje, abychom jinak vnímali určité osoby nebo události a vybízí nás ke konkrétním odezvám, neboť při vyzrálém vyjadřování svých emocí chybujeme víc, než při nezralém.

1. Očistěte se od hněvu

Určete si osoby, na které se hněváte. Jakmile jste je jednou určili, je potřeba si napsat vyzrálé zhodnocení vašeho problému. Jakmile máte jasno o svém dospěláckém vztahu k této záležitosti, další cesta vpřed bude zřejmá.

2. Očistěte se od viny

Vyjmenujte si osoby, ke kterým jste se nezachovali dobře a které potřebujete požádat o odpuštění. Popište si konkrétně, co jste udělali a jak špatně jste se zachovali ke každému z těchto lidí zvlášť a zkoumejte, zda je pokání, které cítíte, přiměřené. Sestavte si plán, jak budete dál pracovat s těmito svými vzpomínkami.

3. Očistěte se od negativních vzpomínek, které se vás drží

Napište si seznam vašich negativních vzpomínek, které vám ještě dělají starosti. Jakmile budete mít seznam hotový, projděte si každou vzpomínku vcelku a z odstupu. Představte si, že vaše paměť je neutrální pozorovatel v bezpečné a pohodlné vzdálenosti. Pokládejte si otázku, co se máte naučit od každé této vzpomínky a zaznamenávejte si své myšlenky.

4. Očistěte se od sebekritiky

Všímejte si slov, která používáte k sebekritice. Vezměte si tužku a papír a napište si tato slova sebekritiky do záhlaví. Pak si zapisujte všechny fráze, které se vám vybavují v mysli, když si něco vyčítáte. Neprovádějte ale žádnou cenzuru. Zkoumejte každou frázi, zajímejte se o její původ. A pak rázně vyprázdněte svou mysl tím, že se soustředíte pasivně a intenzivně na nějaký obyčejný zvuk ve vašem okolí (třeba hučení chladničky, ventilátoru, počítače nebo dopravy za oknem). Jakmile jste takto soustředění a čistí, odhoďte svůj papír pryč.

5. Rozvíjejte vynalézavost

Rozpouštějte se v představě pozitivní paměti, sledujte, co se vám odehrává před očima, naslouchejte zvukům, které k vám přichází a prociťujte vše, co vám zprostředkovávají i ostatní smysly. Představujte si velké množství pozitivních vzpomínek, kterými vás zasype vaše budoucnost. Zakončete vše pozitivním postojem a tím, že si pro svou budoucnost zvolíte pozitivitu. Tak si připravíte půdu pro to, aby k vám mohly přicházet dobré věci. Pozitivní očekávání a optimismus totiž souvisí se zdravím a dlouhověkostí.

Ponaučení z výše uvedeného: převezměte odpovědnost za své emoční zdraví. Vědomě zpracovávejte své emoce. Nedovolte, aby byl stav vašeho bytí diktován stresem. Pokud by se tak stalo, vaše mysl i tělo se stanou prostředím, kde se nemoci mohou snadno uchytit. A to je prokázaný fakt.

Pokud sami plně nezvládnete provést svou emoční očistu, poohlédněte se po nějaké pomoci a podpoře. To je velmi důležité. 

Další zdroje:
https://www.amoena.com/tbcs/CommunitySupport/Breast+Cancer+Breakthroughs/Chronic+Stress+and+Breast+Cancer+Linked.htm
https://www.news.harvard.edu/gazette/2006/09.21/01-anger.html
https://www.cmu.edu/news/archive/2007/October/oct10_cohenjama.shtml


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/035874_emotional_cleansing_stress_health.html)

—————

Zpět