Studie dokládá, jak je možné se zbavit negativních myšlenek

17.02.2013 17:54

Seppo

Uprostřed nejistot, ve kterých se dnes nachází lidstvo, se nám nabízí jedna důležitá otázka: „Jak se ubránit všem negativitám v našem myšlení?“ Mohlo by se totiž zdát, že je téměř nemožné se vyhnout negativnímu myšlení. Podle jedné nedávno provedené studie k tomu ale existuje jednoduchý způsob. Tato studie byla provedena na Madridské univerzitě Universidad Autonoma de Madrid a její autoři Pablo Brinol, Margarita Gasco, Javier Horcajo a Richard Petty zkoumali teorii, že pokud lidé napíší své myšlenky na papír a pak jej zničí nebo uschovají, pak je současně mentálně odstraní nebo posílí.

Samozřejmě už dlouho existuje více metod, využívaných psychology k tomu, aby naučili své klienty, jak se zbavovat svých negativních myšlenek, ale jeden z autorů studie - Richard Petty, působící jako profesor psychologie na státní univerzitě v Ohiu, tvrdí, že tato studie je první svého druhu, jež potvrdila účinnost tohoto přístupu. Mnozí se budou určitě domnívat, že možnost odstranit myšlenky nebo je naopak ochránit, jako by to byly materiální objekty, je jen stěží dosažitelná, ale výsledky mluví samy za sebe.

„Z určitého pohledu to může znít i bláznivě. Avšak my jsme zjistili, že to opravdu funguje – fyzickým odhozením nebo uložením svých zaznamenaných myšlenek významně ovlivníte způsob, jak to s nimi nakonec dopadne. Pouhé představy ale v takových případech nemívají naopak žádný účinek.“

Do studie, která byla rozdělena do tří souvisejících experimentů, byli zapojeni středoškoláci ve Španělsku. V prvním experimentu dostali studenti tři minuty na sepsání svých pozitivních a negativních myšlenek, týkajících se jejich těla. Jedna polovina skupiny pak zahodila své záznamy do koše a druhá si měla v zápisu opravit gramatické a stylistické chyby. Podle autorů se studenti z první poloviny dokázali už více nevracet ke svým myšlenkám – ať už tyto byly pozitivní nebo negativní.

„Jakmile už jednou odhodili svůj zápis pryč, neměli pak nutkání se k myšlenkám vracet, ať už byly jejich původní myšlenky pozitivní nebo negativní.“

Studenti z druhé poloviny, kteří jen opravovali své chyby v záznamech, se pak následně svými myšlenkami dál zabývali, když byli vyzváni, aby sestavili sebehodnocení svého těla – ať už se opět jednalo o myšlenky pozitivní nebo negativní. Už jen na základě tohoto prvního experimentu byli vědci schopni rozlišovat velké rozdíly mezi dvěma skupinami studentů a potvrdil se jim výchozí předpoklad – myšlenky zesílily nebo se vytrácely podle toho, co s nimi bylo prováděno po fyzické stránce v podobě zápisů.

Potrava pro mysl

Byl to právě druhý experiment, jenž výzkumný tým přivedl k potravě pro mysl a jehož výsledky jsou natolik překvapivé, že nabízí naději těm, kteří bývají často sužováni svými negativními myšlenkami.

V rámci tohoto druhého experimentu byli studenti požádáni, aby ještě jednou zaznamenali své negativní i pozitivní myšlenky, ale tentokrát na téma, které většina lidí pokládá za zdroj lidského zdraví – o středomořské dietě (Mediterranean diet). Část studentů dostala za úkol svůj papír se záznamem nosit v peněžence nebo v kapse a ostatní měli svůj papír vyhodit. Následně studenti vyplnili dotazník, kde měli za úkol vyjádřit svůj vztah k této dietě. Ti studenti, kteří u sebe stále nosili svůj zápis s myšlenkami, pak vykazovali výrazně vyhraněnější vztah k této dietě – ať už byl kladný nebo záporný.

„To nám dokládá, že můžeme zesilovat své myšlenky a učinit je pro sebe mnohem důležitější, pokud si je nosíme poznamenané ve svém peněžence nebo kabelce.“

Jde o fenomén, který by měl být určitě ještě dál zkoumán. Především u lidí, kteří v sobě nosí negativní myšlenky, je užitečné určit, čím se tyto myšlenky živí. Jestliže se naučíme vymýtit nebo oslabit své negativní myšlenky jednoduchým zahozením popsaného papíru, pak naše šance k nalezení štěstí poroste exponenciálně.


 


Použité zdroje:
https://pss.sagepub.com/content/early/2012/11/21/0956797612449176.abstract.
https://medicalxpress.com/news/2012-11-bothered-negative-unwanted-thoughts.html
https://www.sciencecodex.com/bothered_by_negative_unwanted_thoughts_just_throw_them_away-102638(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/038435_negative_thoughts_experiments_positivity.html)

—————

Zpět