Chraňte se před hypnózou, technikami ovládání mysli nebo metodami PSYOPs, jež jsou denně zneužívány k manipulaci

17.03.2013 10:48

Proberte se a ochraňte svou mysl před otroctvím

Mike Bundrant

Průměrný Američan zapomíná, že od doby, kdy Sigmund Freud přišel s převratnými objevy o lidské psychice, se už vlády i korporace dlouho zabývají psychologickými metodami válčení a metodami PSYOPs (Psychological operations = programy pro manipulaci s veřejným míněním), aby převzaly kontrolu nad vaší myslí a vytvořily kulturu stád ovcí, v níž nyní všichni žijeme.

To lze pokládat opravdu za významný fakt, hlavně pokud přihlédneme k tvrdému individualismu, jenž je odedávna americkým standardem. Zjevně je ale toto působení velmi efektivní. Američané se z velké části chovají jako ovce a dovolují masmédiím, vládní propagandě nebo korporátnímu marketingu, aby jim určovaly, co je správné, pravdivé nebo moderní.

Jedinou obranou je vzdělávání. Pokud si nejste vědomi, jak se chránit před procesy, využívanými k infiltraci do vaší podvědomé mysli, pak budete mít mnohem větší sklony jim podléhat.

Uvědomili jste si už, že tajní agenti americké vlády vědí, jak používat hypnózu, aby navodili trans, vyprovokovali běžného člověka, aby se spolupodílel na vraždění a pak zapomněl, že se to stalo? Něco takového bylo dokonce i zdokumentováno a nyní je i součástí vládních snah o sestavení operativy podle Jasona Bourneho[1]. Tento druh pokusů byl samozřejmě prováděn jak na zdravých dobrovolnících, tak na mentálně postižených pacientech - to už je ale zase jiný příběh.

Hlavní pointou je, že skryté manipulační techniky NEPŮSOBÍ úplně na všechny. U koho tyto metody selhávají? U informovaných skeptiků, kteří se umí zakotvit v přítomnosti!

 

V tom spočívá vaše ochrana: pokud je vaše mysl uzavřená manipulaci, pak jste v bezpečí

Jak můžete uzavřít svou mysl před manipulací a naučit se být skeptičtí? Potřebujete se stát vnímaví k taktikám, používaným proti vám. Jakmile jednou prohlédnete kouzelníkovo tajemství, kouzlo zmizí.

Pozor na tyto druhy taktik:

Falešné vlajky

Falešné vlajky jsou hrané události, v nichž je pachatel utajený a druhá strana obviňována. Je to užitečné pro vlády, aby přesvědčily své občany k podpoře války, vzdali se svobod nebo k účelovému vyvolávání obav. Je to také potřebný nástroj pro všeobecnou demoralizaci.

Nejnázornějším příkladem použití této taktiky je Hitler, který takto přesvědčil Němce třeba pro podporu invaze do Polska.

Šok a bázeň

Jde o metodu demonstrace drtivé síly nebo působivé technologie pro zastrašení nebo demoralizování nepřítele. Ve velkém měřítku tomu odpovídá např americká invaze do Íráku za vlády G.W. Bushe. Ve zmenšeném měřítku jde třeba o fotbalový tým nebo boxerského šampióna, kteří si připraví velkolepý nástup do utkání, aby ohromili soupeře.

Jestliže vláda předvádí svou sílu, říká: „nás nelze porazit,“ pokud korporace předvádí své zdroje nebo technologické prostředky, říká: „my jsme nejlepší volbou.“

Předvádění síly nebo vyspělosti technologie není ale nic jiného než samo předvádění. Velmi často se jedná o kouřová nebo zrcadlová představení, která nejsou podepřena realitou.

Hypnotizující řeč

Když k vám lidé hovoří, dokážete pochybovat o tom, co konkrétně říkají? Vezměte třeba v úvahu následující prohlášení:

Musíme sami sebe bránit před zlem.
Chci, abyste prosperovali.
Vždy budeme usilovat o to, abychom jednali správně.

Všechna tři výše uvedená prohlášení sdílí stejnou vlastnost - NEZNAMENAJÍ VŮBEC NIC, a to doslova.

Pojďme si vzít třeba první příklad a podívat se, kolik děr se v něm dá najít.

Musíme sami sebe bránit před zlem.

1. Kdo je to „my“?

2. Musíme? Co by se mohlo stát, pokud bychom se v tomto případě nebránili? Koho se ten problém dotýká nejvíce a je možné efektivně dělat něco jiného?

3. Jak bychom se měli my sami bránit? Co to bude znamenat a za jakou to bude cenu? Kdo nebo co dalšího ještě ovlivní naši obranu?

4. Proti komu konkrétně se musíme bránit? Neznám nikoho, kdo by se jmenoval „Zlo“.

5. Má to snad být před vším zlem, které kdy existovalo?

Potřebujeme se naučit myslet a klást otázky![2]

Falešné asociace

Aby byli lidé emočně ukolébáni, provádí se falešné asociace. „Čtyři z pěti dentistů prozkoumali...“ Kdo jsou oni dentisté? Vystoupil některý z nich na veřejnosti? Nikdy!

Vládní a korporátní manipulátoři se pravidelně odvolávají na falešné průzkumy a důvěryhodné autority - hlavně za účelem schvalování jejich propagandy.

Přesně takovým způsobem se mohou vejce se slaninou stát národní snídaní.[3] Také je to způsob, jak se fluoridy mohly stát součástí naší pitné vody.

Strach

Strach může být vyvoláván jako stav transu. Představte si třeba, že jste sami se skupinkou malých dětí. „Počkejte!“ zašeptáte „slyšel jsem někoho zvenku.“

Vyhlédnete ven z okna a zatváříte se jako v hororu. „Zatraceně, tam venku je lupič, který se sem chytá vloupat!“

Představte si ten strach, který zachvátí děti kolem vás. V tom okamžiku budou schopny udělat cokoliv, co jim řeknete, neboť vám věří. Jsou ve stavu transu vyvolaného strachem. Nebojí se přitom opravdového lupiče. Ten ani neexistuje. Jejich strach se týká lupiče v jejich mysli, kam se dostal kvůli vaší skryté hypnotické indukci.

 

Jak používat výše uvedenou taktiku, abyste zvládli udržet kontrolu na vaší myslí

Kombinace všech technik může být aplikována třeba i následujícím způsobem:

1. Zinscenování děsivé operace jako falešné vlajky - může to být hromadné střílení nebo nějaký druh exploze

2. To vyvolává STRACH, jenž se stále zvyšuje působením médií.

3. Jakmile jsou lidé v transu vyvolaném strachem, použije se vágní hypnotické vyjadřování, aby se mohlo manipulovat s lidmi. „Musíme přijmout adekvátní opatření, abychom ochránili naše občany, aby se už nic takového nikdy neopakovalo.“ (Tato věta vlastně neznamená NIC KONKRÉTNÍHO. Skutečný význam prostě není tlumočen.)

4. Vyžije se falešné představení za účelem schválení nových zákonů nebo výrobků, které chtějí manipulátoři prodávat nové vystrašené skupině ovcí.

Otevřete oči a nastražte uši abyste odhalili, jak jsou tyto a další techniky používány kterýkoliv den, aby se získala kontrola nad vaší myslí a jednáním...


 

Použité odkazy:
[1] https://www.smithsonianchannel.com/site/sn/show.do?episode=135950
[2] https://inlpcenter.com/nlp-meta-model/
[3] https://www.americantable.org/2012/07/how-bacon-and-eggs-became-the-american-breakfast/


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/038380_covert_hypnosis_mind_control_PSYOP.html)

—————

Zpět