Zvládání stresu i distresu s pomocí smíchu

11.04.2013 20:26

Mitchell Rabin


Jedním z nejlepších způsobů, jak zvládnout distres (tzn stres přesahující přiměřenou mez) je obnažit jej nebo převléci smíchem všude, kde je to jen trochu možné. Nepochopili jste? Ano, opravdu k tomu potřebujete pouze smích.

Stres bývá přirozenou součástí našeho každodenního života, ale pokud jej začne být přespříliš, stane se škodlivým, toxickým a život ohrožujícím. V takovém případě si skutečně zasluhuje být označován jako „distres“.

Až příliš často připouštíme, aby se i ty nejmenší potíže začaly jevit jako kolosální. Jakmile ale změníme svůj pohled na věc, může nám zasvítit nové světlo a ukázat naše původní vnímání třeba i jako komické.

Smích harmonizuje přítomnou situaci, povzbuzuje utlumení špatně znějícího akordu. K takovému přeladění může dojít, pokud přijde relaxace a naděje na řešení. Něco takového může občas být i celkem snadné, pokud se na menší detaily našeho života podíváme ze širší perspektivy. Je to jako úlevný výdech po okamžiku napětí.

Každý ze své vlastní praxe víme, že smích „láme ledy“ mezi lidmi, ulevuje od napětí a dává obtížným změnám možnost „svěžího počátku“. Jako terapeut, kouč a konzultant pro zvládání stresu často doporučuji svým klientům pravidelná cvičení, kdy si uvědomují lásku k sobě nebo se na sebe smějí. Přesněji řečeno, tato cvičení zaměřují na své jednání, myšlenky nebo pocity. Základy takových cvičení pochází z běžného rodinného i společenského života a časem se mění, neboť v poslední době ovlivnil psychologii a neurovědy princip „neuroplasticity“. Na toto téma jsme hovořili v jednom rozhlasovém pořadu i s Dr. Josephem Dispenza (https://abetterworld.tv/?s=Joe+Dispenza&cat=13)


U terapie smíchem lze pozorovat několik přínosů, které mívají obecnou platnost:

1. Napětí se uvolňují. Svaly i nervový systém přechází do režimu, kdy převládá parasympatikus.

2. Z fyziologického pohledu znamená uvolnění napětí zároveň i snížení tlaku. Buňky začnou být lépe zásobovány kyslíkem a díky tomu se zlepšuje tělesný metabolismus, což dál ovlivňuje celkové dýchání a účinnější vylučování odpadů - buňky se zbavují toxinů a týká se to miliard buněk v celém těle. Také nám je známo, že pokud se buňkám dostává lepší výživa a mohou lépe dýchat, ovlivní to příznivě také imunitní systém. S tím pak souvisí zlepšení hormonální vyváženosti - z krevního oběhu se ztrácí kortisol a adrenalin. A to pak následně zlepšuje krevní oběh. Takže z pohledu fyziologie smích a také i pouhé úsměvy přináší významné přínosy.

3. Z pohledu psychologie je smích sám osobě cvičením v pokoře. Často býváme zahanbováni jinými lidmi, ale dokážeme si často sami sypat popel na hlavu? Je nějaké lepší cvičení nebo zábavnější způsob, jak prověřit své ego? Schopnost jedince se smát sám sobě také indikuje smysl pro uvolněnost a uklidnění a také i chápání houževnatosti a pružnosti. Také to indikuje jistou psychickou stabilitu a emoční vyspělost. Člověk se stává obeznámený s pokorou.

4. Když se smějete sami sobě, harmonizují se vaše mozkové hemisféry a zlepšuje se tak jejich synchronizace. Podobně to platí i pro srdce, neboť dochází ke zlepšení jeho funkcí. S tímto závěrem přišli mezi prvními na The Heartmath Institute. Čím lepší je kondice srdce, tím lépe pak funguje celý tělesný systém a současně se zlepšují také intuice, klid, pocit pohody a také smysl pro napojení na ostatní, na přírodu, životní prostředí i na samotný život.

Mělo by být připomínáno, že stres není totéž co distres. Stres je totiž běžnou a skutečně nezbytnou součástí každodenního života. Výsledkem jeho působení na svalstvo je totiž posílení. Všechen náš pohyb je vlastně formou vytváření záměrného stresu, z něhož pak míváme hlavně prospěch.

Na druhé straně tu ale bývá i distres, který je již nadměrným stresem. Terapie smíchem i v těchto případech sice působí, ale nedaří se to vždy a tak bývá potřebná vyšší úroveň jeho zvládání.

Když má dojít k jeho zvládnutí, bývá potřeba se dostávat i do dalších vrstev stresu, jako když loupeme cibuli. V případě stresu ale jedna vrstva může komplikovat ještě i okolní další vrstvy. Je to jen problém lidských bytostí - cibulí se vůbec netýká. Takže například problém v zaměstnání člověku komplikuje vztahy doma s jeho partnerem, milenkou, dětmi, sourozenci nebo rodiči. V komplikovanějších případech může pak docházet i k tělesným poruchám, neboť distres se zvyšuje i emočními konflikty - jak vnějšími, tak i vnitřními.

Toto působení je potřeba odhalovat a pak řešit, takže pochopení vztahů mezi vrstvami a vnímání vede k tvorbě hodnotových systémů a předurčuje také variabilnost vrstev distresu.

Jako konzultant mívám při své práci s klienty zkušenost, že k úspěšnému vyřešení jejich problémů vedou takové metody, jako je pomalé vědomé dýchání v kombinaci s uvažováním o jejich konfliktech. Napomáhám klientům k rozlišování zdrojů potíží - často se přitom dostáváme daleko zpět v jejich hodnotovém systému, ovlivňovaném dávnými vjemy či pochybami o sobě.

Až potom se nám daří uvidět, že to, co se zdálo být horou, je ve skutečnosti pouhým krtincem. A jejich závažné, vysilující a distesující situace pak můžeme léčit i prostým smíchem. Oficiálně se takové techniky nazývají nejčastěji The Sedona Method nebo The Release Technique. Navíc tu jsou i osvědčené techniky taj-či, čchi-kungu, meditace či akupunktury. Z moderních metod je často využíváno i NLP (Neuro-linguistic Programming). Ale jen pochopení příčiny stresu a distresu uspokojuje náš intelektuální zájem vědět proč. Hledání zvnějšku a identifikování příčiny nebo několika z mnoha příčin, napomáhá ke zvládnutí stresu a umožní konečný úlevný povzdech.

Určitě na naší planetě můžeme pozorovat třeba přírodní devastaci, která vyžaduje naši nejvyšší pozornost. V přelidněné populaci se objevuje také humor a smích, které jsou vyvolávány černým humorem.

Slyšeli jsme už nespočet historek o smíchu, komedii a humoru dokonce i v koncentračních táborech. Často se může jednat o život zachraňující způsob i v těch nejničivějších situacích.

Vrstev bývá mnoho a týkají se často kombinací rodinného života a našich vnitřních životů. Další vnější vlivy zasahují i z velké dálky - bývají to média, ekonomika, globalizace, sociálně politické klima, poškozování životního prostředí. Kromě toho nás ovlivňuje i kvalita potravin, naše pohybové návyky, kvalita spánku nebo sociální chování.

V dalších článcích se budeme zabývat dalšími detaily těchto slupek na velké cibuli a možnostmi, jak zvládat svůj distres díky jeho odhalování, převlékání a smíchu, který přichází s pochopením. Prostřednictvím každého z těchto kroků, vedoucích ke zdraví, tělesné kondice, smíchu, zdravého životního stylu, můžeme opravdu měnit své životy.(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/039146_stress_laughter_relaxation.html)

—————

Zpět