Desatero zásad pro boj s nemocí nebo jinými vážnými problémy

04.03.2011 20:53
  1. V každém neštěstí, které se nám přihodí, hledejme dar, který nás posune na cestě vývojem vpřed!
  2. Nikdy se neoddávejme sebelítosti, neboť to, co vypadá jako dnešní prohra, se může projevit jako zítřejší vítězství!
  3. Nikdy ze svých problémů neobviňujme druhé, protože k jejich vzniku jsme vždy přispěli sami: lhostejno zda v nedávné či vzdálené minulosti!
  4. K životu přistupujme s vděčností, i když se nám třeba právě teď nedaří, protože život je nejcennější dar, který jsme obdrželi!
  5. Nesuďme, abychom nebyli souzeni. Zdržme se za všech okolností posuzování druhých a jejich životní situace.
  6. Nebuďme přecitlivělí. Citlivost je dobrou vlastností, ale přecitlivělost je spíše příznakem slabosti.
  7. Nemoc není ani trestem, ani nepřítelem, ale pouze situací, kdy se musíme zastavit, abychom popřemýšleli o našich dalších vývojových možnostech.
  8. Hledejme možnosti ke službě druhým. Ježíš řekl: "cokoli učiníte jednomu z těchto maličkých, mně jste učinili..." Nezištná pomoc vede přímo vpřed!
  9. Zdraví nemá být konečným cílem, ale jen prostředkem k tomu, aby naše tělo bylo dobrým ochranným prostředkem pro našeho ducha na pouti hmotností...
  10. Uvědomme si, že náš duch je nesmrtelný, a přestaňme smrt hodnotit jako konečnou prohru, ale berme ji jako přestupnou stanici na další pouti Stvořením. Vězme, že smrt, před kterou došlo k naší vnitřní proměně ve směru k vyšším duchovním hodnotám, je cennějším výsledkem než přechodné vyléčení, k jakému dochází tehdy, jestliže duch stále spí.

( z hnutí NEW AGE)

 

Vybráno z knihy Josef Antonín Zentrich - TŘETÍ CESTA KE ZDRAVÍ ANEB MEDICÍNA VODNÁŘSKÉHO VĚKU, Fontána 2003)

—————

Zpět